„Да запазим усмивката в училище“ е мотото на 15-тото издание на форума

Силата на мотивацията, smart-стратегии за успех в училище, електронните книги и начини, по които можем да накараме едно дете да заобича четенето – това са част от темите, по които  дебатират начални учители от страната на Националните педагогически четения в Рибарица. Организатори на 15-тото издание на форума са МОН, РУО-Ловеч и Център „Хуманна педагогика“ на проф. д-р Емилия Василева.

Участниците ще обсъждат още проектно-базираното обучение и приложението му във виртуална среда, предизвикателствата на текстовите задачи и не на последно място – как да бъдат наваксани пропуските, натрупани при превключването от присъствено към обучение от разстояние в електронна среда. Мотото на тазгодишната програма е “Да запазим усмивката в училище”, като целта е началните учители да осъществят професионални контакти и да обогатят уменията и компетентностите си в посока изграждане на хуманен стил на работа с учениците.

Сред пловдивските участници са Десислава Кръстева от СУ „Св. Константин-Кирил Философ“, Мария Петрова от ОУ „Райна Княгиня“, преподаватели от ОУ  “Стоян Михайловски”, ОУ “Алеко Константинов”, ОУ “Екзарх Антим I”, НУ “Христо Ботев” – Крумово, НУ “Климент Охридски” – Войсил, ОУ “Хр. Смирненски” – Стамболийски, СУ “Асен Златаров” в Първомай. Недялка Томаатанасова от първомайското ОУ “Георги Караславов” направи презентация на тема: “Индивидуални образователни маршрути чрез диференциация на обучението в мултикултурна среда”. В юбилейното издание участие вземат преподаватели от Силистра, Троян, Пазарджик, Ловеч, Исперих, с. Средище, Велинград, Тетевен, Разград, Плевен.