Ремонти по Оперативна програма „Региони в растеж“ спъват старта на учебната година в няколко професионални гимназии

Антоанета Пакова е новият началник на Регионалното управление на образованието, която бе избрана за ръководния пост след конкурс в МОН миналата седмица. Тя е дългогодишен началник-отдел “Административно-правно, финансово, стопанско и информационно обслужване” в РУО, била е главен секретар в Център за развитие на човешките ресурси. Изпълнявала е и временно длъжността „началник“.

Разговор на Деляна Лукова

 

–   Г-жо Пакова, МОН вече публикува четирите възможни варианти за новата учебна година в условията на пандемия от коронавирус, очакват се насоките. Какви са нагласите в Пловдив и областта?

–  Да, документът е изпратен за съгласуване в Министерството на здравеопазването, предстои обсъждането му в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество на 24 август, след което ще бъде изпратен в окончателен вариант на детските градини, училищата и Центровете за подкрепа на личностното развитие. Има разписани задължителни и препоръчителни мерки, които осигуряват условия за преминаване към обучение в електронна среда само в краен случай и най-вече на локален принцип – отделен клас, училище или учебни заведения в конкретно населено място. Това ще зависи от епидемичната обстановка, спецификите на училището и учениците. Образователните институции могат да изработят свои вътрешни правила, като стремежът е да бъдат затваряни само в краен случай.

–   Вероятно и тази година ще се наложи превключване към обучение от разстояние в електронна среда, обезпечени ли са децата и учениците с технически устройства?

–   По данни на РУО 93,63% от учениците и учители в Пловдивска област разполагат с устройства, а с интернет – 93,62%. С последната поръчка на МОН на стойност 6 млн. лева очаквам потребностите да се задоволят на 100%. Нашата област е с малък недостиг.

–   Проект „Равен шанс за достъп до образование в условия на кризи“ предвижда и обучение за работа с електронни устройства на първокласниците. Кога ще се случи то?

–   Всеки директор трябва да го организира със своя заповед. Обученията ще са в малки групи – до 5 деца, и в рамките на 4 часа в извънучебно време. Най-вероятно ще е след старта на учебната година. Проектът обаче позволява тези дейности да са и преди това в училища, които организират дни за адаптация на бъдещите първокласници. Но понеже все още децата са пръснати, повечето директори ще го направят след 15 септември.

–   Анализът на МОН за обучението в електронна среда съдържа тревожни изводи за увеличаване на отпадащите. Какви ще са действията по Механизма за обхват и задържане в навечерието на новата учебна година?

–  През миналата учебна година са отпаднали само 264 ученици в Пловдивска област. Това е малко на фона на големия брой деца, които имаме, и ни поставя почти наравно със Софийска област.

Със заповеди от 30 юли вече са сформирани и работят екипите за обхват. Директорите следят дали успешно положилите поправителни изпити ще продължат да учат и ги съветват относно избора на училище. Ако има информация, че децата са в чужбина, няма да се налагат обиколки по домовете. Въпреки че директорите са разпоредили да се извършват регулярните обходи, когато семейството е на адреса, а детето не е записано в училище. Приоритет е обхватът на 5- и 6-годишните в подготвителните групи, както и на първолаците. Вече добре работим с МВР и социалните служби, кметовете по места също ни подкрепят.

– Как вървят летните ремонти, навсякъде ли учебната година ще започне безпроблемно?

– Има индикации, че е възможно да не стартира учебната година в ПГСАГ „Арх. Камен Петков“ поради неприключили ремонти по Оперативна програма „Региони в растеж“. Предстоят разговори с фирмата изпълнител. Предстои анализ на информацията в срок до 26 август, която ще се изпрати в МОН и оттам ще бъдат дадени инструкции как да се процедира. Същата фирма извършва ремонта и в съседните две професионални гимназии – ПГТСТ „Гоце Делчев“ и ПГТ „Проф. Асен Златаров“. На този етап проблемът е основно в ПГ по строителство, архитектура и геодезия, като се надяваме и там учебната година все пак да започне. По същата оперативна програма обаче тепърва трябва да започнат ремонти в Националната търговска гимназия и Професионалната гимназия по битова техника. Най-вероятно този в НТГ ще бъде отложен за следващата година, но все още не окончателно решено, защото изпълнителят е същият като на ПГ по битова техника. Обсъждаме вариант учениците от гимназията по битова техника да бъдат преместени учениците в сградата на Професионалната гимназия по машиностроене. В този случай обаче ще се наложи обучение на две смени.

–  Има ли решение по казуса с училището в Житница, където родителите пращаха жалби до РУО и МОН, до община Калояново с искане да бъде освободена директорката? Дори заплашиха да бойкотират учебната година.

–  Инициирах 3-4 срещи с кмета на Калояново и две с кмета на Житница. Има внесено и парламентарно питане до министъра във връзка със ситуацията в училището. Във вторник вечерта бях поканена от родители и отново бях в Житница на среща с тях в читалището. Подробно им беше обяснено каква е процедурата по Кодекса на труда и се надявам да запазят спокойствие и търпение за нормално стартиране на учебната година. Има процедури, които вероятно ще продължат и след 15 септември. Връчили сме ново писмо, в което искаме писмени обяснения на директора на база проверки на МОН и общината.

–  Извършихте ли проверки  в училищата, където имаше озадачаващо високи резултати от НВО в 4 клас, нередности с диктовката?

–  Тази година имаше НВО в 4. клас,  а миналата година то не се състоя заради пандемията. Поради това тази учебна година не сме правили анализи и съпоставки. Това, което е обсъдено със старши експерта по начално образование, е на места директори и учители заедно да сравнят резултатите и ако се наложи да окажем методическа помощ.

–   Проведохте информационна кампания за ваксинацията, увеличава ли се делът на ваксинираните педагогически специалисти в региона?

– Чакаме учителите да се върнат и след 1 септември ще пуснем писмо и ще изискаме обобщена информация до 7 септември. След като бяха оповестени резултатите, че с малко под 20% ваксинирани образователната система Пловдивска област е на едно от последните места, се надявам това да се променило. Допълнителен стимул е въвеждането на облекчен режим на работа на ваксинираните – възможността да не носят маска, както и при нови превключвания да останат да работят учебни заведения със 100% ваксинирани екипи. Искаме максимално присъствен учебен процес, с осигурени в максимална степен противоепидемични мерки. При евентуално ново преминаване към обучение от разстояние в електронна среда това ще се прави последно за начален курс.  Добре е да се мисли и за осмокласниците. В предишни години имаше неодобрение от родителите, основно на ученици от езикови гимназии, където тогава започва интензивното изучаване на чуждия език. Но на първо място е опазването на здравето на децата.