konf2

Третата национална ученическа конференция „Express yourself“ ще се проведе на 26 март в Пловдивския университет, съобщи деканът на Физическия факултет доц. Желязка Райкова.

Конференцията се реализира по проекта „Chain reaction“ и е свързана с прилагане на изследователския подход в обучението по природни науки. Ученици на възраст от 14 до 16 години от 10 училища на 5 града на България ще представят резултати от своите изседвания, проведени в лабораториите на Пловдивския университет.

Отборът, класиран на първо място, ще има честта да представи страната ни на международната конференция, която ще се проведе в Пловдив през месец май.