3a_af3fe

Внедряване на иновации като смарт класна стая и видеообучения ще бъдат подкрепяни по националната програмата “ИКТ в училище”. Заявки се приемат до 18 септември, но условието е училищата кандидати да не са получавали финансиране за стационарни компютри или терминални работни места в последните три години. Целта на програмата е да подпомогне обновяването на компютърната техника.

Финансиране ще се дава за подобряване на хардуера в компютърните кабинети, интеграция на видеонаблюдение, внедряване на IP телефония, управление на WiFi зони, за дистанционно обучение на училищата зад граница. Общият бюджет на програмата на просветното министерство за 2015 година е 7.5 млн. лева. До момента по нея са подпомогнати 400 училища в страната.