Апелът за преобразяване на старата постройка на СУ „Патриарх Евтимий” е към родители, общественици и дарители

slide09_front

Призив за дарения за преобразяване на старата сграда на СУ „Патриарх Евтимий” отправят Училищното настоятелство и Общественият съвет на училището. Амбицията е да се съберат средства, за да бъде конструирана т.нар. Малка Лиляна, която тази година става на 75.

Ето и писмото, адресирано към родители, общественици и дарители:

През 2016 г. единственото пловдивско училище, което успя да се пребори в конкурса на Фондация „Америка за България” за „Училища на бъдещето” е СУ „Свети Патриарх Евтимий”.  Идеята на проекта е изграждането на център за природни науки „От атома до Космоса”.  Той ще бъде ситуиран на втория етаж в централната сграда на училището на ул. „Иван Вазов” №19. Центърът ще се състои от 6 тематично обрудвани кабинета, от които 2 по биология, 2 по математика, 1 по география и 1 по химия,  физика и астрономия и за лабораторна и експериментална работа. Обзавеждането, оборудването и цялостното интериорно решение на всеки от тях ще бъде подчинено на създаването на интерактивна образователна среда, която ще даде възможност за преподаване с цел осмисляне. Учителят  ще  преподава  учебния материал  чрез съвместна работа със своите ученици като не им предоставя готови знания, а ги провокира, мотивира и консултира в процеса на усвояването на учебния материал.  Този тип кабинети дава възможност и за пълноценнно внедряване на проектно-базираното обучение чрез работа по интердисциплинарни проекти. Пилотното участие на две паралелки през учебната 2015/2016 година в такъв тип проект показа изключителна активност и голяма успеваемост сред участниците.

Закупените модулни мебели ще дадат възможност за подреждане в различни конфигурации и групова работа на учениците. Ще бъдат закупени нов тип интерактивни дъски с възможности за използването на 3D  демонстративни модели, схеми, презентации, симулации, с видео и аудио-формат на учебното съдържание.  Проверката на знанията ще се извършва със съвременни методики като се елиминира личния фактор. Закупуването на лаптопи – таблети, с които учениците да работят  по време на занятията си в тези кабинети ще даде възможност за навлизането с бързи темпове на новия вид учебни часове при които се използват методите на съвременни училища в Норвегия, Финландия, Великобритания, САЩ и др., където в центъра е обучаемият, а не учебния материал. Наличието на библиотечни кътове и облачни технологии ще намали тежестта на раниците, а обособените зелени кътове ще намалят стреса и напрежението по време на пребиваването на учениците в училище.

Част от природоматематическия център ще бъде и прилежащият коридор на втори етаж, който ще бъде превърнат в място за отдих, за обмен на информация и в среда за излагане на ученическото творчество, постижения и успехи.

По време на близо шестмесечна съвместна работа с архитектурна компания Ер Те Консулт ООД бяха извършени безвъзмездно необходимото заснемане, изготвяне на интериорни проекти и количествено-стойностните сметки за изграждането на центъра. Средствата, които са планирани за изграждането и закупуването на цялостното обзавеждане и оборудване на центъра са в размер на 342 750.25 лева. От тях  150 000 лева ще бъде финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”, а останалите 192 750.25 лева ще се осигурят от следните източници: преходният остатък от бюджета за 2016 година, от предвидените за 2017 години средства за ремонти, от приходите от наеми на отдадено по наем недвижимо имущество на училището и от дарители и спонсори- съмишленици на идеята Средно училище „Свети Патриарх Евтимий” да бъде първото новаторско, иновативно училище в Пловдив с изцяло съвременна  методика на обучение и прилежаща към това материално-техническа база.

Призоваваме Ви да бъдете едни от тях!

Целият екип на СУ „Св. Патриарх Евтимий“, Училищното настоятелство и Обществения съвет изказва благодарност на всички родители и други дарители за съпричастността до момента и изразява надежда за бъдещото съвместното сътрудничество в името на благополучието на възпитаниците на училището и издигане на имиджа му.

СУ „Свети Патриарх Евтимий” е най-голямото училище Пловдив и шесто по големина в България. В него към настоящия момент се обучават 1 685 ученици от І до ХІІ клас.

Банкова сметка на Училищното настоятелство при СУ „Св. Патриарх Евтимий“:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

IBAN – BG19UNCR75271056129014

BIC – UNCRBGSF

Невена Каймакамова – председател на Обществения съвет

Николина Деспотова – Кузева – председател на Училищното Настоятелство