Наши и белгийски специални педагози съставиха ръководства за образование на деца с аутизъм, умствена изостаналост и множество увреждания

Наръчници ще помагат на млади учители да се справят по-успешно в работата си с деца със специални образователни потребности. Те са разработени от екипи на Центъра за специална образователна подкрепа в Пловдив – приемник на помощно училище „Стефан Караджа” – и специално училище „Свети Франциск” в Рооздал. Нашите и белгйските педагози работят по проекта „Много специални училища за много специални деца” по програма „Еразъм+”, резултатите от който бяха представени на двудневна работна среща в града под тепетата, съпроводени с уъркшопи.

Четирите ръководства, изготвени съвместно от партньорите, са предназначени за учители и специалисти в началото на тяхната професионална кариера. Целта е да се подпомогне работата им при образованието на деца с аутизъм и интелектуални затруднения, на деца с тежка умствена изостаналост и с множество увреждания, обучението на деца с тежки поведенчески разстройства. Четвъртото ръководство е в подкрепа на междуличностното и сексуално образование на ученици с тежка умствена изостаналост.

„През 2017/2018 година настъпиха промени във връзка с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование и Наредбата за приобщаващо образование. Сега всички ученици са записани в масово училище според желанието на родителите, но при констатирана потребност, детето може да посещава нашия център, който дава възможност за включване в терапии в специализираните ни кабинети. Повече са и часовете за работа при логопед и психолог – индивидуални и групови занимания. Детето учи по индивидуален учебен план и програми. Има възможност да усвои професия и да се социализира”, обясни директорът Веселка Бакиш. В момента центърът работи със 108 деца.

Основната роля за развитието на децата със СОП изпълняват училищата, и по-конкретно ресурсните учители, психолози, логопеди, класни ръководители. Именно те ще могат да ползват четирите ръководства, изготвени от специалните педагози, които ще бъдат качени и на сайта на Центъра. При изготвянето им е взет опитът на специалисти в сферата на сферата на специалната педагогика и психология за приложимост на наръчниците. Българските и белгийските педагози са били консултирани от Сжеф Схуервегс, който има 30-годишен опит като заместник-директор на Медико-педагогически център „Св. Франциск” в Рооздал, и от Огнян Койчев – доктор по психология и научен секретар на катедра