n7yy1410438881

„Растителна защита” отново е сред най-предпочитаните специалности в Аграрния университет, става ясно от първо и второ класиране. Това е специалността, посочена като първо желание от най-много кандидат-студенти, обясни директорът на Учебно-информационния център доц. Димка Хайтова.  Първият приет е с бал, близък до максималния 24. Традиционно голям интерес за кандидат-висшистите са всички агрономически специалности, както и „Аграрно инженерство“. Причината е нуждата от кадри в бранша и успешната реализация на завършващите на пазара на труда.

Сред кандидатите преобладават завършилите средно образование през настоящата година и желаещите да се обучават в редовна форма, което ръководството на университета отчита като добра тенденция. Тя е в резултат на усилията на академичния състав да усъвършенства учебните планове с акцент на практическото обучение, извеждано в модерните учебно-опитни полета на Аграрният университет на площ от 185 ha.

За новата академична година вузът предлага обучение по 14 бакалавърски специалности в областите: растениевъдство, растителната защита, екология, зооинженерство, аграрно инженерство, регионално развитие, икономика и туризъм. Местата са общо 650 – 400 редовно и 250 задочно. Университетът удължава срока за подаване на документи за кандидатстване до 3 август. Заявления се подават на място в кандидатстудентския офис във Факултета по лозаро-градинарство.

През последните две години се задълбочиха контактите на Аграрния университет с представители на аграрния бизнес. Редица фирми от страната и мощни международни компании, като CLAAS, BASF, LEMKEN, HL TOPMIX, IFW-EXPO, SYNGENTA, Тракторния завод в Минск, РОСТСЕЛМАШ подпомагат учебния процес като предоставят нагледни материали, селскостопанска техника от ново поколение и изнасят презентации за последните си постижения. Това дава възможност на младите да се адаптират бързо в реалната работна среда, затова много наши и чужди фирми наемат кадри веднага след дипломирането. Редица работодатели насърчават служителите си да придобият и магистърска степен в университета.

През последните години в Европейски програми за обмен са участвали над 500 студенти, а само през настоящата академична година броят им е 66.