ПУ обявява 3353 места за първокурсници и 755 бройки за платено обучение, става ясно от публикувания за обществено обсъждане проект за учебната 2020 – 2021 година

С 1884 бройки е свит план-приемът в държавните висши училища. По-малко са бройките по държавна поръчка, но таванът за платеното обучение е вдигнат. Това става ясно от публикувания за обществено обсъждане проект за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации през учебната 2020 – 2021 година. Бележки и становища по него се приемат до 27 април.

За следващата година от държавния бюджет ще бъдат субсидирани 38 028 бройки, докато за предходната бяха предвидени средства за 43 295. Те са съобразени със заявката на висшите училища и оценката на учебната и научната им дейност, с данните за реализацията на завършилите студенти и докторанти и с приоритетите за обществено-икономическото развитие на страната и потребностите на пазара на труда. Не без значение е и реализираният  миналогодишен прием. 3 501 места повече са отпуснати за платено обучение. Предходната учебна година бройките са били 12 805, тази обаче скачат на 16 306.

Средно приравненият брой студенти и докторанти в държавните висши училища (без държавните висши военни училища) в първи курс за учебната 2020 – 2021 г., за които държавата осигурява средства, е 39 216, става ясно от доклада към проекта. За тяхната издръжка са необходими 117,3 млн. лв.

Пловдивският университет обявява 3353 места за първокурсници, като най-висок е приемът в приоритетното професионално направление „Педагогически науки”- 625. Право ще се учи само в редовна форма, като вузът разкрива 121 места. 466 са местата в направление „Информационна и комуникационна техника”. Университетът получава право да приеме и 755 първокурсници в платено обучение.

614 ще бъдат магистрите в Медицинския университет. Вместо 150, както предходната година, бройките за „Медицина” са 146. С 5 по-малко са местата за „Фармация” – 85. Както и досега, вузът ще приеме 100 първокурсници за „Стоматология”. Висшето училище няма разрешение от МОН за платен прием по магистърските специалности, а само за 21 бройки в бакалавърските „Здравни грижи”, „Рехабилитатор” и „Помощник-фармацевт”. Броят за медсестрите и акушерките се запазва както досега, съответно 80 и 20. По 30 места се обявяват за „Помощник-фармацевт” и „Рехабилитатор”, 20 – за „Зъботехник”. Медицинските и рентгеновите лаборанти ще са по 15, 10 са бройките за „Инспектор обществено здраве”.

Аграрният университет ще приеме 581 студенти по държавна поръчка, като най-много са в направление „Растениевъдство” – 279. 200 ще са платените първокурсници. „Туризъм”, което не е сред приоритетните направления, но пък е желано от кандидат-студентите, ще може да се учи само срещу заплащане.

745 са заложените места в Университета по хранителни технологии. Най-много – 466, са в професионално направление „Хранителни технологии”. Вузът получава право на 37 първокурсници в платена форма.

Местата в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство за идната академична година са 216. Най-много – 100, са в направление „Музикално и танцово изкуство”, 46 са в „Педагогика на обучението по”.

Досега МОН определяше и бройките в частните университети. С промените в закона за висше образование обаче тази регулация отпада и вузовете решават сами.