IF

Строежът трябва да започне в началото на следващата година, заделената от общината сума е 1 млн. лева

Общината обяви обществена поръчка за изграждането на многофункционална спортна зала към ЕГ “Иван Вазов”. Стойността на поръчката е 1 млн. лева. Новото спортно съоръжение ще е предназначено основно за часовете по физическо възпитание, заложено е комбинирано игрище за баскетбол и волейбол със светла площ 885,33 кв. метра. Към залата са проектирани съблекални с гардероби за мъже и за жени. Предвидена е топла връзка със съблекалните, което ще хпозволи ефективно провеждане на часовете.

Разширяването на спортната база е от огромна необходимост за учебното заведение, тъй като сегашният физкултурен салон е крайно недостатъчен. Понякога се случва в него да тренират по 100 ученици едновременно, което е предпоставка за инциденти. За да не си пречат, учителите провеждат тренировките в различните краища на залата.

Предвидено е залата да  изпълнява и други функции, свързани с дейността на училището. Оферти могат да се подават до 28 декември, а отварянето им ще е на 4 януари догодина. Идеята е залата, която ще се изгражда на север от настоящия салон, да бъде готова до началото на следващата учебна година. Срокът на строителството й е 10 месеца.