Първият приет в кампанията за гимназиите е с максимален бал 499,5 и ще учи „Компютърна графика“ в МГ

По първо желание са приети 2779 кандидати, закриват две паралелки поради липса на желаещи за тях

Най-много седмокласници искат да учат „Хуманитарни науки с английски език“ в Хуманитарната гимназия. Този профил е посочен от 1487 кандидати за прием в гимназиите, като 210 са го написали на първо място. Това показват резултатите от обявеното днес първо класиране. За участие в него са подали заявления 5727 ученици от Пловдив и областта. 286 са от други региони. Класираните са 5296. От тях 2021 са приети в профилирани паралелки, а 3275 – в професионални.

По данни на Регионалното управление на образованието 97 на сто от родителите са се възползвали от възможността на електронната система за прием на заявления и са подали документи онлайн, а останалите 3 – на хартиен носител.

По първо желание са приети 2779 седмокласници, показва справката на Регионалното управление на образованието. На този етап се закриват е паралелки, за които липсват желаещи – „Моделиер-технолог на облекло“ – 0,5 и „Приложен програмист“ – 0,5 в СУ „Христо Ботев“ – Калофер. Пада и една паралелка в ПГ по селско стопанство в Белозем, която обединява специалностите „Растениевъдство и животновъдство“ и „Механизация на селското стопанство“.

Както всяка година, така и тази има ученици, които са останали извън класирането. Сега техният брой е 431, като основната причина е, че не са изписали достатъчен брой желания. 85 от тях са от други региони.

Топ 10 на най-желаните паралелки

На първа позиция е „Хуманитарни науки с английски език“ в Хуманитарната гимназия, въпреки че балът в тази специалност не е най-високият. Максималният за жени е 474 а минималният – 407,75. Първото прието момче е с 444,5, а последното – с 383,25.

На второ място по предпочитание се нарежда английският език в ЕГ „Иван Вазов“, избран от 1362 кандидати. Следва английският в ЕГ „Пловдив“. 1157 са пожелали „Природни науки с английски език“ в Хуманитарната гимназия, а испанският в ЕГ „Иван Вазов“ е поискан от 1152 ученици. 1030 са поискали да учат италиански в ЕГ „Иван Вазов“, 1036 – английски във Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери“. Желаещите да учат „Електронна търговия с английски“ в Националната търговска гимназия са 1009, а 999 предпочитат „Хуманитарни науки с немски“ в Хуманитарната гимназия. 899 са написали „Природни науки с английски“ в СУ „Св. Патриарх Евтимий“.

Максимални и минимални балове

Първият приет в тазгодишната кампания е с бал 499,5 и ще учи „Компютърна графика“ с английски език в Математическата гимназия. Минималният бал е 451,77. С бал 497,5 е първото прието момиче в ЕГ „Пловдив“ с английски. Минималният бал за жени тук е паднал до 419,5. Максималният при момчетата е 495, а минималният – 374. 497 е максималният бал за „Системно програмиране“ в МГ, а последният приет е с 428,5.

Изключително висок максимален бал бележи графичният дизайн в СУ „Черноризец Храбър“ – 496. Минималният е слязъл до 334,5.

495,5 е най-високият бал за момчета с английски език в МГ, а за момичета – 495. Минималните са, съответно 425,75 и 395. Първото прието момиче с немски в МГ е с бал 494,5, а балът за момчета е 482,25. Минималният за жени е 380, докато за мъжете е 413,5.

На следваща позиция е ЕГ „Пловдив“ с немски език, където първото прието момиче е с 494, а последното – с 418. При момчетата най-високият бал е 491, а минималният е паднал до 402.

490 е максималният бал за испански при момичетата в ЕГ „Иван Вазов“, а 448 – при момчетата. Последната приета девойка е с 429,5, а младеж – с 369. При “Математика с немски” максималният за жени е 473.75, а минималният – 414.25. Първото прието момче е с 454, а последното – с 400.

Най-високият максимален бал в Националната търговска гимназия е за „Икономическа информатика“ – 489,5. Минималният е 401. На второ място се нарежда “Икономика и мениджмънт” с 475 максимален и 389 минимален бал.

С бал 472 влиза първото момиче с английски в ЕГ “Иван Вазов”, а първото момче – с 487. За жените обаче балът пада до 405,5, а за мъжете – до 384. Френският изпреварва немския в ЕГ “Иван Вазов”. 483,5 е максималният при момичетата, а 371,5 – при момчетата. Последното прието момиче е с 399, а момче – с 341,5. Най-високият бал при немския е за 459 за момичета и 479 за момчета. С 396,5 е последната приета девойка, а 361,5 е най-ниският при мъжете. При италианския най-високият за момичета е 467,5, а най-ниският – 401. С 455 е прието първото момче, а последното – с 344,5.

Много висок максимален бал отчита СУ “Княз Борис I” в Асеновград – 474,25. Най-ниският е 324,25.

473,75 е балът на първият приет в “Природни науки с английски” в Хуманитарната гимназия, където последният влиза с 414,75. За “Хуманитарни науки с немски” максималният бал за жени е 464,75, а за мъже – 417,75. Минималните слизат, съответно до 403,25 и 374,75.

С най-висок максимален бал в Професионалната гимназия по електротехника и електроника е “Микропроцесорна техника” – дуално обучение. Първият приет е с бал 472, а последният – с 306,5.

1 КОМЕНТАР

  1. Защо се коментират само гимназиите? Напишете и за професионалните училища.

Коментарите са затворени.