Ученик написа 93 желания в заявлението, приеха го по първо

Първият приет в кампанията за гимназиите е момиче с максимален бал 499 и ще учи в ЕГ „Пловдив“

Най-много седмокласници искат да учат „Хуманитарни науки с английски език“ в Хуманитарната гимназия. Този профил е посочен от 1329 кандидати за прием в гимназиите, показват резултатите от първо класиране. За участие в него са подали заявления 5517 ученици от Пловдив и областта. 336 са от други региони. Класираните са 5143. От тях 1991 са приети в профилирани паралелки, а 3148 – в професионални.

По данни на Регионалното управление на образованието 91 на сто от родителите са предпочели да подадат документи онлайн. 5021 кандидати са се възползвали от възможността на електронната система за прием на заявления, а само 496 – на хартиен носител.

По първо желание са приети 2772 седмокласници, обяви началникът на РУО Антоанета Пакова и уточни, че на този етап няма да се закриват паралелки, за да се даде възможност на родители и ученици да направят най-добрия избор. Сред куриозните случаи е този на седмокласник, посочил 93 желания в заявлението, който е приет по първо. Друг пък изброил 87 профили и специалности, но компютърът го е класирал по 37-о желание.

Както всяка година, така и тази, има ученици, които са останали извън класирането. Сега техният брой е 374, като основната причина е, че не са изписали достатъчен брой желания.

Топ 5 на най-желаните паралелки

На първа позиция е „Хуманитарни науки с английски език“ в Хуманитарната гимназия, въпреки че балът в тази специалност не е най-високият. Максималният за жени е 449, а минималният – 408.5. Първото прието момче е с 428.5, а последното – с 375.75.

На второ място по предпочитание се нарежда английският език в ЕГ „Иван Вазов“, избран от 1283 кандидати. Следва английският в ЕГ „Пловдив“, поискан от 1248 ученици. 1112 са пожелали да учат испански в ЕГ „Иван Вазов“, а 1032 – „Природни науки с английски език“ в Хуманитарната гимназия.

Максимални и минимални балове

Първият приет в тазгодишната кампания е момиче с бал 499, което ще учи в ЕГ „Пловдив“ с първи чужд език немски. Балът за жени тук е паднал до 440. Максималният при момчетата е 491, а минималният – 414.5. 491.5 е най-високият бал за момичета с английски език, а за момчета – 485.5. Минималните са, съответно 425 и 388.

С 498.5 е първият класиран за „Компютърна графика“ в Математическата гимназия. Балът е слязъл до 470.75. Изключително висок е минималният бал и за “Системно програмиране” – 454. Максималният е 494.

Н трета позиция е ЕГ „Иван Вазов“ – немски език, където първото прието момиче е с 498, а последното – с 413.5. При момчетата най-високият бал е 486, а минималният е паднал до 376.5.

498 е и максималният бал за момчета и момичета за „Математика с английски“ в Математическата гимназия. Последната приета девойка е с 408.5, а младеж – с 418.25. При “Математика с немски” максималният за жени е 473.75, а минималният – 414.25. Първото прието момче е с 454, а последното – с 400.

В ЕГ „Иван Вазов“ с испански най-високият бал е постигнат от момиче и той е 497, а последното прието е с 445. При момчетата максималният е 463, а минималният – 368.5.  470.5 е максималният за момичета с френски, а минималният – 425. Първото момче с френски е прието с 413.5, а последното – с 388. При италианския максималният за жени е 444, а за мъже – 448. Минималните са, съответно 418 и 388.

Във Френската гимназия максималният с английски е 440.25, а минималният е 365. Първият приет с френски е с бал 458, а последният – с 323.

Анализите на РУО показват, че минималните балове са по-ниски в сравнение с миналата година, заради по-слабите резултати от НВО по математика.

Професионални гимназии

С най-висок максимален бал сред професионалните гимназии е Националната търговска гимназия, специалност “Икономическа информатика” – 476.5. Минималният е 402.5.

С най-висок бал в ПГ по електроника и електротехника е специалност “Приложно програмиране” – 438. Последният приет е с 371.

В ПГ по архитектура, строителство и геодезия най-високият бал е за “Строителство и архитектура” с английски – 465, а с немски максималният за същата специалност с немски.

Висок максимален бал отбелязва дуалната “Графичен дизайн” в СУ “Черноризец Храбър” -442.5. Последният приет е с 309.

В Пг по дървообработване най-високият бал е за специалност “Интериорен дизайн” – 328. Минималният е паднал до 275.

Учениците, приети на първия етап, могат да се запишат от 13 до 15 юли включително. Некласираните участват във втори автоматично. Учениците, които желаят да участват във ІІ етап на класиране подават заявление по образец в училището, в което са класирани на І етап, от 13 юли до 15 юли. Участниците във ІІ класиране запазват мястото си от първо само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.

Списъците с приетите ученици на ІІ етап ще бъдат обявени до 20 юли, а записването е до 22 юли в училището, в което са приети. На 25 юли ще бъдат ясни свободните места за ІІІ етап. За участие в него заявление се подава на 26 и 27 юли само за обявените свободни места.

Списъците с приетите на ІІІ тур ще бъдат обявени на 29 юли, а записването ще се осъществи на 1 и 2 август.

Незаетите места след ІІІ етап ще бъдат обявени на сайта на РУО – Пловдив до 3 август. Попълването им ще се осъществи до 10 септември по ред, определен от директора на съответното училище, при спазване на изискването за класиране на учениците в зависимост от формирания бал.