Първият приет ученик в кампанията за гимназиите е с максимален бал 500 и ще учи математически профил с английски в МГ

Най-много седмокласници искат да учат „Хуманитарни науки с английски език“ в Хуманитарната гимназия. Този профил е посочен от 1372 кандидати за прием в гимназиите, показват резултатите от първо класиране. За участие в него са подали заявления 5431 ученици. 5129 са от област Пловдив, а 302 са от други региони. Класираните са 5010. От тях 2012 са приети в 84 профилирани паралелки, а 2998 – в 148 професионални.

На второ място по предпочитание се нарежда английският език в ЕГ „Иван Вазов“, избран от 1307 кандидати. Следва английският в ЕГ „Пловдив“, поискан от 1306 ученици. 1037 са пожелали да учат испански в ЕГ „Иван Вазов“, а 966 – английски във Френската гимназия. 954 кандидат-гимназисти са написали, че искат италиански в ЕГ „Иван Вазов“, а 943 – „Природни науки с английски“ в Хуманитарната.

По данни на Регионалното управление на образованието 2737 от кандидатите са класирани по първо желание.

Най-желани паралелки

Най-желаната специалност в професионалните гимназии е „Икономика и мениджмънт“ в Търговската, посочена от 921 седмокласници. Сред най-предпочитаните профили е и „Хуманитарни науки с немски“ в Хуманитарната – 892 желаещи, немският в ЕГ „Иван Вазов“ – 885, и немският в ЕГ „Пловдив“ – 862. По над 800 кандидат-гимназисти са поискали да влязат „Митническа и данъчна администрация“, „Икономическа информатика“ и „Бизнес администрация“ в Търговската, а 761 са пожелали „Банково дело“.

Много предпочитана специалност е „Компютърни мрежи“ в ПГ по електроника и електротехника – 622 кандидати, „Икономическо развитие с английски“ (717) и „Обществени науки с испански“ в СУ „Патриарх Евтимий“ – 632, „Строителство и архитектура“ в ПГ по архитектура, строителство и геодезия с английски“ (716)„Графичен дизайн“ в СУ „Св.Паисий Хилендарски“ – 504, „Компютърна графика“ в МГ – 492.

Ученикът с най-висок бал е момиче и ще учи математически профил с английски в МГ. То е прието с максималния бал 500. Минималният за жени в специалността е 415. На второ и трето място по най-висок бал се нареждат английският и немският за момичета в ЕГ „Пловдив“, съответно 499,5 и 498. Минималните са 420 и 444,5. На четвърта позиция по максимален бал е „Компютърна графика в МГ“ – 496, а минималният е 455,5. Следва „Системно програмиране“ с максимален и минимален бал, съответно 495 и 453. В тези две специалности няма квоти.

При мъжете най-високият максимален бал – 494,25  е за математически профил с английски, а последният приет е с 438,5. Най-високият бал в МГ с немски при жените е 494, а най-ниският – 410,75. Със същия език първото прието момче е с 488,25, а последното – с 437,75.

Много висок е балът в ЕГ „Иван Вазов“ с италиански при жените. Първата приета е с 486,5, а последната влиза с 416,5. В ЕГ „Пловдив“ максималният бал с немски при мъжете е 484,5, а минималният слиза до 432,5.

Максимален бал 481 при мъжете е постигнат за английски в ЕГ “Иван Вазов”, където минималният слиза до 402. При испанския най-високият бал за момчета е 480, а най-ниският – 395. При жените максималният също е 480, но минималният е 434,5.

Най-желани дуални паралелки

Най-желаните дуални паралелки са „Графичен дизайн“ в СУ „Черноризец Храбър“, посочена от 341 ученици, „Електрообзавеждане на производството“ в ПГЕЕ – 295 желаещи, и „Микропроцесорна техника“, в ПГЕЕ – 266 кандидати, и „Автоматизация на непрекъснати производства“, отново в ПГЕЕ, поискана от 262 ученици.

169 кандидатстват за „Топлотехника“ в Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника, а 164 – „Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника с английски“, отново в ПГХТТ – 164 желаещи. 147 са посочили „Мебелно производство“ в Професионалната гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване, 102 искат „Техник по транспортна техника“ в Професионалната гимназия по транспорт и строителни технологии. Сред най-желаните дуални паралелки са също „Реставрация на стилни мебели и дограма“ – 100 желаещи, и „Полиграфия“ – 96. И двете са в ПГВАД.

Справката на Регионалното управление на образованието показва, че некласираните ученици са 421, от които 326 са от областта.