IMG_20171019_121305-768x433

Над 314 000 ученици от I до XII клас са ангажирани с допълнителни занимания по най-големия проект на Министерството на образованието и науката „Твоят час“ през тази учебна година. В него участват 2189 училища.

242 000 ученици са участващите в извънкласни дейности за занимания по интереси, а около 100 000 са тези, които посещават групите за преодоляване на обучителни затруднения. Най-желаните занимания от учениците са в областите „изкуства и култура“, „спорт“, „наука, техника и технологии“, „техника и технологии“, „програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене“ и „гражданско образование“. Извънкласните дейности се провеждат от 24 178 ръководители. Планираните часове за работа на групите за обучителни затруднения за учебната година са над 918 000 часа, а тези за занимания по интереси – повече от 1 милион часа.

Проектът “Твоят час“ е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд.