До края на 19 век тази наука в България се изучава по учебниците на пловдивските книжовници, показва изследване на бившия ректор на ПУ проф. Никола Балабанов, представено на международна филологическа конференция

„Найден Геров е чутовна личност и е хубаво младите хора да знаят повече за него. Докато в половин Европа философи и физици отричат съществуването на атома, той пише, че всички тела се състоят от атоми. Основният му принос е към езика, но не по-малки са заслугите му за физиката“, казва популярният пловдивски атомен физик и бивш ректор на Пловдивския университет проф. Никола Балабанов. Той е автор на множество научни трудове и учебници, но едно от последните му изследвания е фокусирано върху приноса на пловдивските книжовници Найден Геров и Йоаким Груев за разпространението на физическите идеи у нас. Любопитното проучване бе представено днес на Международната конференция „Паисиеви четения“.

Балабанов определя книжовника като изключително прогресивна в научно и езиково отношение личност, уверена че физиката е фундаментална наука, която води до прогрес.

Ученикът му Йоаким Груев прави два превода от немски на трудове по физика. Така до края на 19. век физика в България се изучава по учебниците на пловдивските книжовници. В същото време до края на столетието в САЩ няма учебник и превеждат този на А. Гано, който Йоаким Груев превежда 20 години по-рано. Нашият книжовник прави и още един превод – на физиката на Д. Шуберт от немски.

„Те се опират на европейските достижения, но не преписват учебниците“, изтъква проф. Балабанов.

Според него Геров е истински феномен по три причини – не е учил физика, а стопански науки в Одеса, но е написал учебник по тази дисциплина. Не е учил филология, а е създал речник в 6 тома. Не е следвал и дипломация, а 30 г. е бил на дипломатическа служба.