На 24 юли висшето училище провежда втора изпитна сесия за кандидат-студенти, завършили  преди 2008 г., и за желаещи да повишат оценките си

81% от местата в Аграрния университет вече са заети, като няма нито едно свободно в специалностите „Аграрен туризъм“ – редовна форма на обучение, „Екология и опазване на околната среда“ – задочно и „Зооинженерство“ – задочна форма. Между 2 и 5 свободни места има в специалностите „Растителна защита“ – редовно, „Зооинженерство“ – редовно, „Зооинженерство с информационни технологии“ – редовно, „Агрономство (полевъдство)“ – задочно и „Аграрно инженерство“ – редовни и задочно.

„Ръстът в броя на подалите документи за кандидатстване е около 12% в сравнение с миналата година. Специалностите „Агрономство (полевъдство)“ и „Растителна защита“ си поделят първото място като най-желани в АУ. Всяка от тях концентрира по 14% от кандидат-студентите. На второ място в предпочитанията е „Агрономство (полевъдство)“ – задочно обучение, посочена от 11% от кандидатите, а след него с незначителна разлика се нареждат „Растителна защита“ – задочно и  Агрономство (лозаро-градинарство и биологично производство) – редовно обучение“, коментира зам.-ректорът доц. Боряна Иванова.

Въпреки по-силния кандидатстудентски интерес, баловете на успешно класираните кандидат-студенти се запазват около нива от предходните години. С най-висок бал – 23,46 при максимум от 24 – е класиран кандидат-студент в специалност „Агрономство (полевъдство)“. Следващият по бал, със стойност 22,95, е записан в „Агрономство (лозаро-градинарство и биологично производство)“. За всички останали специалности най-високият бал, с който са класирани кандидат-студентите, е в границите от 20,50 до 22,92. „Зооинженерство – задочна форма, показва най-висок среден бал, като първият класиран е с бал 22,18, а последният – с 18,32. Най-ниският бал, с който е приет кандидат-студент в университета, е 14,34 в специалността „Агрономство (декоративно градинарство и озеленяване)“, където разликата между първия и последния класиран е 6,43.

На 24 юли (събота) Аграрният университет ще проведе втората си изпитна сесия за завършили средно образование преди 2008 г., както и такива, които искат да повишат оценките си за кандидатстване. Желаещите до момента са 30.

Продължава приемът на документи и за кандидат-студенти, пропуснали сроковете за кандидатстване.

„Очаква се до 30 август, когато започва новата учебна година, приемът да е изпълнен на над 95%, като в допълнение университетът записва студенти и в платена форма на обучение в направленията 3.8 Икономика и 3.9 Туризъм“, допълва доц. Иванова.