С 5 млн. лева възстановяват транспортните разходи и наеми на учители

Министерският съвет отпусна 6 214 113 лв. за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на 3802 директори на общински детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа. От тях 2 785 200 лв. са за 1688 директори на детски градини, 3 225 104 лв. – за 1985 директори на училища, 191 914 лв. – за 121 директори на центрове за подкрепа за личностно развитие и 11 895 лв. – за 8 директори на центрове за специална образователна подкрепа.

Допълнителните възнаграждения се определят в зависимост от получените точки при оценяване на постигнатите резултати в планирането и организацията на образователния процес, реализирането на план-приема, въвеждането на иновативни практики в обучението, провеждането на занимания по интереси, получените награди, доброто взаимодействие със социалните партньори и др.

Средствата се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.

Министерският съвет одобри и 4 943 956 лева за възстановяване на транспортните разходи и на разходите за наем на учители за периода септември – декември 2021 г.

Със средствата ще бъдат изплатени суми за пътуване на 16 860 учители от 2753 образователни институции. На 51 педагогически специалисти ще бъдат възстановени разходите за наем.