Над 12 000 ученици в системата на професионалното образование и обучение са в направления от аграрния сектор, като 593 от тях са в дуална форма. Това съобщи заместник-министърът на образованието и науката д-р Мария Гайдарова на дискусия, посветена на квалификацията и обучението на специалисти в аграрната сфера, в която взеха участие експерти от МОН, представители на организациите на работниците, работодателите, на браншовите организации в земеделието и професионални гимназии.

Общият брой на учениците в професионални паралелки през учебната 2022/2023 г. е 150 149, а на тези в дуална форма – близо 12 000.

1303 ученици се обучават по защитени специалности от професионални направления „Растениевъдство и животновъдство“ и „Горско стопанство“, 296 – по специалност с очакван недостиг на кадри „Трайни насаждения“, професия „Техник-растениевъд“. Учениците в тях получават месечни стипендии в размер от 21 до 60 лв. Осем са гимназиите в сектора, утвърдени да получат статут на Центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение и да получат финансова подкрепа по Националния план за възстановяване и устойчивост за създаване на модерна, високотехнологична и енергийно ефективна среда.

По проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ са предвидени допълнителни обучения за учениците чрез включване на представители от научните среди, бизнеса, публичния и неправителствения сектор в учебния процес като преподаватели по професионална подготовка и провеждане на практически занятия в реална работна среда. Предвидени са и обучения за учителите по професионална подготовка, свързани с новите техники и технологии в съвременните производства.

В националните състезания „Млад фермер“, „Горски многобой“ и „Озеленяване и цветарство“ гимназиите домакини активно си сътрудничат както с бизнеса, така и с Аграрния и Лесотехническия университет.