Пълният пакет документи се внася от 19 август до 19 октомври, след като бъдат одобрени проектите

Над 1000 училища вече са подали концепции за изграждане на STEM среда, за което е предвидено финансиране от близо половин милиард лева в Плана за възстановяване и устойчивост.

Първоначално концепциите за оборудване и физическа среда ще бъдат разгледани и съгласувани от оценителна комисия, която включва учители и експерти от Националния STEM център.

След одобрение училищата могат да подават пълния пакет документи за очакваното финансиране. Те се подават от 19 август до 19 октомври 2023 г. за преглед от Изпълнителна агенция „Програма за образование“.

За всички 2 271 държавни и общински училища, както и за Центровете за специална образователна подкрепа, има средства, които ще позволят изграждане на STEM центрове и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи.

През месец юли ще продължи информационната кампания, по време на която училищата ще имат възможност да зададат своите въпроси към представителите на Националния STEM център и да се информират за детайли относно разработването на училищната си концепция и подаването ѝ през информационната система ИСУН. Кампанията бе открита от зам.-министъра на образованието и науката Наталия Митева, която се включи в онлайн среща с над 300 представители на училища, в които се обучават от 200 до 400 ученици.