На тържествена церемония в Дома на културата „Борис Христов“ бяха наградени победителите в Националния ученически конкурс „Плакат – Костадин Отонов“. Паралелно с това се състоя и откриване на изложба „Енергията на настоящето и бъдещето“, в която са показани първите 50 творби. В конкурса участваха 108 плаката на 108 ученици на възраст от 14 до 17 години от училища по изкуствата към Министерството на културата. Идеята е да се даде възможност на младите таланти да демонстрират умения при работа със специализирани програми за графика и дизайн, както и рисуване на ръка, да представят идеи за намиране на плакатни решения по социални, културни, спортни теми, отправяйки своите послания.

Комисията присъди дванадесет награди. Класираните на първо, второ и трето място получават едногодишни стипендии при условията и по реда на Наредбата за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби на МК. Всички отличени получиха грамоти и подаръци – таблети и други полезни за младите таланти пособия.

Наградите бяха връчени от Ралица Базайтова-главен експерт в Министерството на културата, Пламен Панов – заместник-кмет по култура, археология и туризъм на община Пловдив, доц.д-р Стоян Дечев – преподавател в Националната художествена академия-София, доц. д-р Александър Гьошев от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“-Пловдив, Костадин Отонов, преподавател, създател и патрон на конкурса и Светлозар Чавдаров – директор на НХГ “Цанко Лавренов”-Пловдив.

„Уча в Пловдив“ е медиен партньор на събитието.

Ето и наградените:

130 точки – Първа награда-стипендия на Министерство на културата, Карина Хинева, 10клас, НГПИ “Св. Лука”-София, преподавател: Красимир Иванов

129 точки – Втора награда-стипендия на Министерство на културата, Мария Гълъбова, 11клас, НГПИ “Св. Лука”-София, преподавател: Албена Михайлова

128 точки – Трета награда-стипендия на Министерство на културата, Гергана Делева, 11клас, НХГ “Цанко Лавренов”, преподавател: Петър Чучулигов

127 точки – Четвърта награда-Национална художествена академия-София, Елиза Стойчева, 11клас, НГПИ “Св. Лука”-София, преподавател: Христофор Кръстев

125 точки – Пета награда–АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, Владимира Костова, 11клас, НУПИ „Проф. Венко Колев”-Троян, преподавател: Боряна Дянкова

125 точки – Шеста награда–Община Пловдив, Владимир Дончев, 11клас, НУПИД “Акад. Дечко Узунов”-Казанлък, преподавател: Христа Димитров

123 точки – Седма награда–Костадин Отонов, Мила Бобоцова, 11клас, НХГ “Цанко Лавренов”, преподавател: Петър Чучулигов

119 точки – Осма награда–галерия „Етерна“, Пловдив, Рая Любенова, 11клас, НГПИ “Св. Лука”-София, преподавател: Албена Михайлова

119 точки – Девета награда–галерия „Етерна“, Пловдив, Антоанета Колаксъзова, 10клас, НХГ “Цанко Лавренов”, преподавател: Петър Чучулиго

118 точки – Десета награда–галерия „Етерна“, Пловдив, Олга Кугуенко, 11клас, НГПИ “Св. Лука”-София, преподавател: Албена Михайлова

118 точки – Единадесета награда – галерия „Етерна“, Пловдив, Боримира Василковска, 10клас, НУПИ „Проф. Венко Колев”-Троян, преподавател: Михаела Радкова

116 точки – Дванадесета награда– Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“, Ева Чапкънова, 9клас, НУМСИ-Бургас, преподавател: Мирослава Андонова