Крайният срок за подаване на заявленията е 17 август

Обучение в ЦЕРН, предназначено за учители по професионална подготовка от областите на образование „Техника“ и „Информатика“ и на преподаватели по „Информатика“ и „Информационни технологии“ от общообразователната подготовка или в занимания по интереси в ЦПЛР в ЦЕРН – Женева обявява просветното министерство. То ще се реализира в периода 16 – 24 септември 2023 г. по Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“. Подаването на документи до 17 август включително.

Обучението се организира от МОН, съвместно с образователния офис в ЦЕРН, който поема разходите, БАН и Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Работният език е български. Задължително условие е кандидатите да не са участвали в обучения в ЦЕРН предходни години. Класирането се осъществява от комисия по критерии за подбор.

Поканата, заявката, справката и декларацията са обявени на сайта на МОН, рубрика НП „Квалификация на педагогическите специалисти“.