Фотоконкурс на тема „Влажните зони в района на Пловдив” обявява за ученици от 8 до 12 клас Регионалният природонаучен музей. Най-добрите творби ще бъдат експонирани на 2 февуари в музея по повод Световния ден на влажните зони.

Всеки участник може да се включи в надпреварата с до три снимки в дигитален формат. Те трябва да бъдат озаглавени и придружени с кратък текст, който описва мястото, датата, ситуацията и посланието. Участието е индивидуално, а крайният срок за изпращане на фотографиите е 31 януари на: pnm_plovdiv@abv.bg или svetlozara.k@gmail.com

Класираните на първите три места ще получат ваучери за книжарници „Хеликон” на стойност, съответно 50, 30 и 20 лева.

Влажните зони за територии, в които водата покрива почвата или присъства в повърхностния слой целогодишно или сезонно. Това са екосистеми, в които водата е основният фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. Те могат да бъдат естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки или солени, включително територии с морска вода. Те са едни от най-продуктивните екосистеми на Земята.