Учените ще изследват и екологичното състояние на екосистеми в защитени територии

Морска база на Пловдивския университет става Трансграничен център за съвместен мониторинг на околната среда и изследване на екологичното състояние на местните екосистеми в защитени територии. Той ще бъде изграден по европейски проект, финансиран по Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“. Центърът е разположен в Ахтопол, в сграда, собственост на ПУ, предоставена за ползване на водещата организация по проекта – Асоциацията за култура, технологии, образование и развитие – Пловдивски университет – Странджа.

Ескалиращото замърсяване на околната среда в природните паркове и резервати в страните от Черноморския басейн налага организиране на съвместен мониторинг, научни изследвания и контрол върху дейностите, както и засилване обмена на информация между експертите, неправителствените организации и отговорните административни структури в областта на екологията в държавите от региона.

Новият център има амбициозната цел да ускори териториалното сътрудничество по тези теми. Партньори в него са Армения, Грузия, Румъния и България.

Специализираната апаратура и оборудване са инсталирани и са в режим на работа. Разработена е  методология за мониторинг, в процес на прилагане е технология за наблюдение на околната среда с дронове, както и за качеството на речната вода и атмосферния въздух.

“Новият научноизследователски център е от особено значение за региона на Черно море. Той ще подобри системите за наблюдение, набиране на информация и контрол върху екологичните показатели в набелязаните защитени територии. Значително ще подпомогне развитието на изследователския капацитет за справяне с промените в екосистемите и мониторинга на биологичното разнообразие. Експерти, изследователи и студенти по екология, ще получат достъп до по-добри условия за развитие на по-високи професионални и практически умения на терен“, заяви мениджърът на проекта проф. д-р Невена Милева.

Вече е създадена уеб базираната облачна услуга за автоматично събиране на данни и видео съдържание от безжични сензорни мрежи, разположени в защитените територии. Предстои изграждането на платформа за обработка и анализ.