Министър Красимир Вълчев остро критикува ректорите за състоянието на висшето образование у нас на форум, организиран от КНСБ

Министърът на образованието Красимир Вълчев отправи остри критики срещу ректорите на държавните университети у нас заради състоянието на висшето образование по време на по време на форум, посветен на качеството и доходите в държавните висши училища. Той бе организиран от Националния синдикат „Висше образование и наука“ към КНСБ и една от обсъжданите теми бе за модела на заплащане във вузовете. Освен ограничаване на пълното академично самоуправление, министърът призова за обединяване на водещи университети с цел България да излезе на по-предни позиции в класацията на най-добрите образователни институции в света.

Красимир Вълчев заяви, че дори се предвижда финансиране за консолидиране на вузове, както и национални програми за политики в системата на висшето образование. На този етап не е ясно дали обединението означава пълно физическо и юридическо сливане или частична консолидация, при което има общи политики, преподаватели, маркетинг.

„България няма нито един одобрен университет за участие в инициативата „Европейски университети” – мрежи от учебни заведения, чрез които може да се получи диплома с комбиниране на следване в различни страни от ЕС. Европейските университетски мрежи ще дадат възможност за задържане на младите хора у нас, както и за получаване на общи дипломи”, каза министърът.

По думите му обаче промяната няма как да се случи при настоящия крайно затворен модел на академично управление, крайна либерализация на приема и избуяването на нерационално търсене на висше образование. Тези, които се включат в мрежите, ще бъдат стандарт за качество, а останалите рискуват да изостанат, смята Вълчев. Той изрази съжаление, че част от младите преподаватели се губят, защото самите учебни заведения използват модел за формиране на възнагражденията, ориентиран към по-възрастните. До 2,6 пъти е разликата между най-ниските и най-високите възнаграждения във висшите училища, посочи министърът, докато в системата на средното образование тази разлика е 1,5 пъти. В измененията и допълненията в Закона за висшето образование има текст за определяне на минимална заплата за преподавателска длъжност в университетите, като това се отнася за най-ниската преподавателска длъжност. В поправките се предвижда също младите учени да могат да участват в управлението на университетите. По този начин от рано ще им се дава възможност за кариерно и управленско развитие.

“Ние трябва да финансираме политики, а не общо поддържане. Повече средства предполагат обединения и привличане и на младите преподаватели”, заяви министърът в отговор на изказвания, че средствата от бюджета не са достатъчни. Той каза още, че приемът във висшите училища ще продължи да намалява, особено в социалните, стопанските и правните науки. Ще се облекчи кандидатстването от чужбина чрез специална платформа, за да не се налага желаещите да пътуват често до България.