Отпускат 1,7 млн. лева за съвременни кабинети за подкрепа на развитието на деца и ученици

С 1 700 000 лева ще се финансира изграждането на съвременни кабинети за подкрепа на развитието на деца и ученици.

57 центъра за подкрепа на личностното развитие и Националният дворец на децата са с одобрени проекти по националната програма „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“. Всяка година чрез нея се финансират дейности, насочени към развиване на интереси и способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, както и за логопедична работа. Отпускат се средства за обзавеждане и оборудване на кабинети и за осигуряване на консумативи, литература и материали за работа (инструменти, сценични тоалети и др.).

23 446 лева по програмата ще получи Център за личностно развитие – ОДК-Пловдив. Средствата ще бъдат вложени в обзавеждане и оборудване на кабинет по изобразително изкуство и приложни изкуства, тъй като това са школите, към които има найголям интерес от страна на децата. Ще бъдт закупени материали и консумативи за работа през учебната година. Подкрепа в размер на 24 948 лева е предвидена за ОДК- Асеновград, а 24 427 лева отиват за ОДК-Стамболийски.

Чрез други одобрени 18 проекта ще бъдат изградени специализирани кабинети за терапия и рехабилитация на деца и ученици със специални образователни потребности в регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и в Държавния логопедичен център. Проектът на РЦПППО в Пловдив за изграждане на солна стая в съчетание с музикотерапия ще получи сумата от 17 640 лева.