27 000 ученици ще бъдат включени в Националната програма „България – образователни маршрути“, 22 от одобрените учебни заведения са от Пловдив и областта

Общо 27 099 ученици от 400 училища от цялата страна ще бъдат включени в Националната програма „България – образователни маршрути“. Това е нов модул от програмата и е насочен към провеждането на образователни маршрути с цел активно учене и извън училище. 22 от одобрените училища са от Пловдив и областта.

Всеки ученик може да бъде включен в група един път за периода на изпълнение на програмата по тематичните направления: история и археология; география и икономика; биология, биоразнообразие и екология; изкуства, архитектура и литература; етнография, фолклор и занаяти, за да се даде възможност за участие на повече ученици.

Модулът предвижда провеждането на образователни маршрути с продължителност от 2 до 5 дни до обекти по избор от одобрен списък от МОН, както и други обекти по избор на училищата в съответствие с техните образователни интереси и специфика.

Бенефициенти на средствата по модула са държавни, общински, частни и духовни училища, както и български държавни училища в чужбина и български неделни училища в чужбина, подпомагани от МОН.

По програмата са осигурени над 13 млн. лв. финансиране като оценката се извършва по реда на постъпване на заявленията от училищата, чрез платформите ischools.mon.bg – за училищата в страната и world.mon.bg – за българските държавни и неделни училища.

Интересът от страна на училищата, които са допустими бенефициенти по програмата, е бил огромен, което е довело до невъзможност за одобряване на всички предложения. Предвидени са били над 22 млн. лв. финансиране, но при окончателното одобрение средствата са били намалени с около 40%.

От МОН заявяват, че всички класирани проекти ще бъдат финансирани. Уточнението е по повод сигнал на обединение “Бъдеще за туризма”, според който лятната ваканция на близо 2000 ученици от цялата страна е пред провал заради спряното финансиране, въпреки че учениците са записани и туроператорите уреждат условията за настаняване.

Списък с одобрените училища:

file:///C:/Users/USER/Downloads/19NP-spisak-odobreni-Pril1_07072023-v5.pdf