Основните средства са от икономии за ток, вода и отопление във връзка с преминаването към обучение от разстояние в електронна среда

Училищата са започнали 2021 г. с финансови остатъци за общо 231 млн. лв. Според данни на МОН от тях 118 млн. лв. са спестени от намалени разходи за ток, вода, отопление и др. във връзка с преминаването към обучение от разстояние в електронна среда заради пандемията от COVID-19. 10,4 млн. лв. по-малко са похарчени миналата година от целевите средства за уязвими групи, 7,8 млн. лв. са икономиите от непроведените занимания по интереси.

Отделно от това през 2021 г. училищата с концентрация на деца и ученици от уязвими групи са получили 32,2 млн. лв. допълнително. За занимания по интереси са предоставени други 24,4 млн. лв. Голяма част от тези пари не са използвани досега заради ограниченията, наложени от пандемията.

С оглед на това МОН променя Наредбата за финансиране на институциите и дава възможност на директорите на училища при необходимост да използват част от икономиите за заплащане на интернет достъпа на своите ученици при дистанционно обучение. Според анализа на МОН от юли т.г. през следващата учебна година 34 000 ученици биха останали без интернет връзка по социални причини, ако се наложат онлайн занятия. Месечните такси за тяхната интернет свързаност до края на 2021 г. ще струват на училищата общо около 2,4 млн. лв. Тези суми не би трябвало да бъдат проблем на фона на споменатите финансови остатъци от 2020 г. и направените икономии през 2021 г.

При онлайн занятия МОН осигурява интернет и за учителите чрез  допълнително месечно възнаграждение от 30 лв. за компенсиране на разходите за консумативи. Това става чрез Националната програма „Без свободен час“. По правилата на програмата, приети през 2019 г., парите се превеждат на училищата два пъти в годината – през септември-октомври и през декември. Към момента за такова допълнително плащане са кандидатствали 23 103 учители. В началото на октомври т.г. МОН ще преведе на училищата заявените близо 1,023 млн. лв.

Съгласно проучване на МОН от юли т.г. преподавателите са напълно обезпечени с електронни устройства, необходими за дистанционно провеждане на занятията. Вече са осигурени служебни компютри на всички учители, за които е заявена необходимост. По проект „Образование за утрешния ден“ са предоставени 2000 лаптопа и 500 рутера с карти с мобилни данни „My Fi“. С постановление на Министерския съвет от 15 октомври 2020 г. на училищата са отпуснати 14 млн. лв. за закупуване на други 2000 лаптопа за учители и 14 000 – за ученици. По проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ на училищата са дадени още 20 692 лаптопа, които се предоставят на преподаватели, както и 65 000 лаптопа и таблета за ученици за временно ползване по време на дистанционно обучение.

По повод проучване на синдикат „Образование“, чиито резултати бяха обявени днес, от МОН правят уточнение, че никога не е поеман ангажимент и няма бюджет да бъдат осигурени служебни устройства на всички над 70 000 учители. Закупуването на лаптопи за още 45 000 преподаватели, които в момента ползват собствена техника, би струвало на бюджета около 45 млн. лв.

Устройствата, предоставени на училищата, отговарят на всички съвременни изисквания за провеждане на обучителен процес от разстояние. Техните параметри дори надхвърлят потребностите, за които са предназначени. Цялата техника е доставена на крайните ползватели с предварително инсталирани всички необходими приложения и софтуер. Всеки учител може да инсталира допълнителни програми, когато пожелае.

В служебните компютри, осигурени от МОН, се влиза само с индивидуален служебен профил, което е валидно за цялата държавна администрация. Това позволява мониторинг върху времето, през което се използват устройствата – необходима информация с оглед целесъобразното инвестиране на държавния финансов ресурс, както и за евентуалното преразпределение на техниката в случай на необходимост. МОН не следи и не контролира съдържанието, използвано на съответния лаптоп.