Отсъствията на ученици не са въвеждани регулярно от учителите по отделните учебни предмети, а на определени дати от класния ръководител

Министерството на образованието и науката е сезирало прокуратурата, предоставяйки  документи и констатирани нарушения след направена проверка в СУ „Найден Геров“. Тя бе осъществена по разпореждане на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков.

В резултат на цялостната проверка са открити сериозни нарушения и данни за съставяне на документи с невярно съдържание. Установено е, че 11 учители са въвеждали неправомерно оценки в електронния дневник на ученичка, загубила живота си при трагичен инцидент. Също така 14 педагогически специалисти не са вписвали отсъствия, въпреки липсата на момичето още от началото на учебната година.

В хода на проверката са били констатирани и други нарушения. Отсъствията на ученици не са въвеждани регулярно от учителите по отделните учебни предмети, а на определени дати от класния ръководител. Освен това има дни, в които те са отсъствали, но са получавали текущи оценки по определени предмети.

Установена е също липса на документи за извиняване на отсъствия или са открити такива, които пораждат съмнения в тяхната автентичност.

В резултат на установените нарушения МОН възлага на началника на РУО-Пловдив да издаде заповед със задължителни предписания на директора на СУ „Найден Геров“.  Те включват отстраняване на пропуските и нарушенията, търсене на дисциплинарна отговорност от съответните педагогически специалисти, както и осъществяване на системен контрол, свързан с отразяването на отсъствията и вписването на оценки в задължителната училищна документация.

Припомняме, че още преди да приключи цялостната проверка със заповед на началника на РУО-Пловдив Иванка Киркова беше освободен директорът на  училището. Временно изпълняващ длъжността е пенсионираният директор от училището в Песнопой Сашка Кръстева.

След констатациите е разпоредено провеждането на серия от изненадващи проверки на територията на цялата страна в училища, в които има голям брой ученици в риск от отпадане.

Казус Песнопой

РУО проверява ОУ „Отец Паисий“ в Песнопой по два сигнала. Единият е на Мария Мустакова, назначена за временно изпълняващ длъжността директор. Преди близо два месеца тя зае мястото на пенсионираната Сашка Кръстева, която  оглави наскоро СУ “Найде Геров”, след като началникът на РУО Иванка Киркова уволни дисциплинарно директорът Диана Гавазова.

Сигналът срещу Кръстева за неправомерно издадени свидетелства за основно образование е подаден от Мустакова. Работи се и по сигнал, според който учениците в Песнопой в момента не посещават занятия. Резултати от проверките се очакват до края на месеца.

1 КОМЕНТАР

Коментарите са затворени.