„Вие сте лидерите, които управляват най-важните общности – училищните“, каза зам.-министърът на образованието Емилия Лазарова, която присъства на регионалното съвещание с директорите от Пловдив и областта

На 15 септември пред всяко учебно заведение ще има полицейско присъствие

Министерството на образованието разпореди прекратяване на конкурсите за директори на училища заради влязлото в сила решение на Върховния административен съд от 15 юли 2023 година. То касае Наредба 16 за провеждане на конкурси на директори на общински и държавни училища. В момента се обсъждат промени на наредбата на база съдебното решение и постъпили предложения, за които предстои да бъдат проведени обществени консултации. След като новите промени влязат в сила, се очаква и провеждането на конкурсите, най-вероятно в началото на ноември.

Това обяви днес на традиционното регионално съвещание с директори на училища от Пловдив и областта, което се проведе в аулата на пловдивския филиал на Техническия университет, началникът на Регионалното управление на образованието Антоанета Пакова. Тя е отменила конкурсите за 34 училища – 14 в Пловдив и 20 в областта. ВАС обяви за незаконосъобразно изискването за участието на представител на МОН в комисиите. Така в тях ще има двама представители на РУО, представител на съответната община и на Обществения съвет.

На съвещанието присъства и зам.-министърът на образованието Емилия Лазарова, която окуражи училищните мениджъри, че от тяхното стратегическо мислене зависи изграждането на позитивна среда, развитието и благосъстоянието на учениците.

„Вие сте лидерите, които управлявате най-важните общности – училищните. Промяната на системата зависи от вас и вашите учители, а педагогическата автономност, използването на нови методики и споделянето на добри практики са гаранция за създаване на позитивна образователна среда“, каза още зам.-министърът.

Началникът на РУО постави акцент върху приоритетите на МОН за предстоящата учебна година, свързани с личностното развитие на учениците, Механизма за обхват, езиковата грамотност, по-голямата автономия при провеждане на квалификациите, намаляването на административната тежест и изграждането на мрежи за подобряване на качеството.

Пакова призова директорите да работят по-активно с родителите, визирайки множеството жалби, подадени от тях до РУО. За миналата година те са били 130. Обсъждани бяха мерки, свързани с намаляване на агресията и тормоза в клас, промените в професионалното образование и изпълнението на държавния план-прием. Наложило се да бъдат закривани паралелки, за които има недостиг на пазара на труда, но липса на интерес от страна на кандидат-гимназистите, което означава, че трябва да се работи по-усърдно върху кариерното ориентиране на учениците.

На 15 септември пред всяко учебно заведение ще има полицейско присъствие, увери комисар Костадин Костов от Областната дирекция на полицията. Служебните автомобили ще са с включена сигнализация. От днес се провеждат специализирани операции, свързани с безопасността на движение.

Приветствия по повод новата учебна година поднесоха общинските и областните председатели на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета и на Сдружението на директорите в средното образование.