В детските градини ще приемат и хлапета на 2. Въвеждат се направления ала предметите в училище

img1444685665

 

И 3-годишните ще учат български и математика, макар и под формата на игра, в детските градини. Това става ясно от проекта за Държавен образователен стандарт за предучилищното образование на МОН. С него се разрешава на родителите да не пращат децата си в детска градина, а да ги подготвят сами, чрез т. нар. самостоятелна организация. Нова е и възможността за почасови занимания в детската градина.

Играта в детските градини става основно средство за постигане на умения и знания. В тях вече ще се приемат и деца на 2 години, ако в населеното място, в което живеят, няма ясла, е заложено още в проекта.  Стандартът е предназначен за учителите и директорите на детските градини и покрива възпитанието, социализацията, обучението и отглеждането на децата от 3-годишна възраст до постъпването им в училище. В него са регламентирани необходимите умения, които децата трябва да придобият във всяка възрастова група, за да са готови за първи клас.

Със стандарта се въвеждат направления, които са паралел на предметите в училище, обясни зам.-министър Диян Стаматов. В направлението „Математика“ за децата на 3 години означава да различават „малко“ и „много“, а на 5 вече трябва да могат свободно да броят. Направленията – „Български език и литература“, „Математика“, „Околен свят“, „Музика“, „Изобразително изкуство“, „Конструиране и технологии“ и „Физическа култура“ кореспондират с предметите, които се изучават в първи клас и подготвят децата за училище. Стандартът задава и минималния брой занимания по всяка дисциплина седмично.

В новата концепция за предучилищно образование се говори за учене чрез игра. Чрез играчките и игрите детето следва да придобива начални познания за броя на предметите и характеристиките на обектите. В детската градина не се допуска възлагане на домашна работа.

Новото е, че освен целодневна и полудневна, се допуска почасова и самостоятелна организация. Целодневната продължава не повече от 10 часа, полудневната е в рамките на 6, а почасовата организация предлага социализация и обучение на детето между 3 и 5 часа дневно. При целодневната се предвиждат три хранения и сън, а при полудневната – едно хранене и почивка. Възможно е детето да ходи в градина от 3 до 5 часа по график, зададен от родителите.

При самостоятелната организация родителите трябва да гарантират развитието на децата, когато решат да ги обучават извън детската градина. Те трябва да представят и програма за развитие на детето, съобразена с възрастта, потребностите и интересите му. Дали има подходящи условия, ще преценява обаче комисия  от Регионалното управление по образование, в която ще има и представител на службите за социално подпомагане.

След влизането в сила на този стандарт от 1 август в детските градини ще могат да бъдат записвани и деца на 2-годишна възраст. Детето има право да постъпи целогодишно не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на 3 години. Така през предстоящата учебна 2016-2017 г. постъпват децата, които навършват три години в периода януари 2016 г. до 31 декември 2016 г. Ако в населеното място няма ясла или яслена група в детската градина, детето може да постъпи в градината и по-рано, ако е навършило 2 години. Ако в градината има яслена група, то може да се включи в нея още на 10-месечна възраст

Дава се пълна свобода на всяка една детска градина по отношение на организацията,  стратегията за работа, разпределението на учебното време, избора на познавателни книжки.

Стандартът е качен на портала за обществени обсъждания. Обсъжданията ще продължат в рамките на месец, преди документът да бъде утвърден.