Общо 395 са учебните заведения, които въвеждат иновации и променят средата през следващата 2019/2020 година

Новите училища, които кандидатстват и са одобрени за включване в Списъка на иновативните  за учебната 2019/2020 година, са 113. Това става ясно от доклад на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев до Министерския съвет.  От тях 6 са начални, едно е обединено, основните са  49, средните – 24, профилираните гимназии – 9, 23 са професионални гимназии – 23, както и едно Спортно училище. От Списъка ще отпаднат 8 училища. Три от тях са разработили училищни проекти за иновации с продължителност две години и иновацията приключва, две частни не са осъществявали дейност, а три училища не са започнали иновационните дейности.

Общо 395 ще са иновативните училища за новата учебна година.

Министър Вълчев коментира, че с увеличаване броя на иновативните училища за учебната 2019/2020 година се очаква разширяване и устойчивост на добрите модели на образователни практики с възможност за мултиплициране в други учебни заведения и създаване на единно пространство между училища с общи цели, възможности и желание за обмен на нововъведения. Крайната цел е да се създадат благоприятни условия за повишаване качеството на образование.

Към момента 22 пловдивски училища са в списъка на МОН за иновативни, които минаха през мониторинг.