От програмата ще се възползват 10 000 ученици. Екип на ОУ „Яне Сандански“ се класира втори в националния конкурс за най-добър урок в културен институт

Над 10 000 ученици ще имат уроци в културни институции в страната като музеи, галерии, театри и др. Министерството на образованието и науката отпуска 486 000 лв. на 238 общински училища и още 75 000 лв. на 38 държавни. Средствата са от Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” за 2021 г.  в частта й за културните институции като образователна среда.

С финансирането могат да се провеждат задължителни, избираеми и факултативни учебни часове по общообразователни предмети и теми, свързани с изкуства в музеи и галерии. Училищата могат да организират посещения на театрални постановки или на концерти (или представянето им в училище), свързани с конкретно учебно съдържание, срещи с актьори и музикални дейци. Кандидатстването е само с един проект – за начален, за прогимназиален или за първи гимназиален етап до 10 клас. Максималният размер на средствата за един проект е до 2500 лв.

По националната програма се провежда и конкурс за най-добър урок в културните институции. На второ място в конкурса се класираха Йорданка Сиракова и Боряна Ангелова от ОУ „Яне Сандански“ и Лора Христозова от Регионалния етнографски музей. Те реализираха поредица от четири занимания във втори клас за традициите на кукерството, Баба Марта и Сирни Заговезни. Провеждането на уроците на тема „Трудът на хората в родното селище преди и сега“ ставало екипно. Учениците от класа били разделени на три групи и всяка от трите отговаряла и подпомагала работата на децата в групата, когато уроците били присъствени.