От догодина учениците ще мерят знания и умения по „Компютърно моделиране“, в „Лаборатория за изкуство“, „Безопасност за движение по пътищата и „Практични финанси“

„Компютърно моделиране“, „Лаборатория за изкуство“, „Безопасност за движение по пътищата и „Практични финанси“ са четирите нови национални състезания, които Министерството на образованието и науката предвижда. Това е заложено в публикувания  за обществено осъждане график на ученическите олимпиади, национални състезания и състезания по професии за предстоящата учебна година

Националното състезание по „Компютърно моделиране“ ще се провежда за трети и четвърти клас. Целта е да се даде възможност на учениците да проявят знанията и уменията, които са усвоили в часовете по предмета и способността им да създават компютърни модели на познати обекти и явления. Те ще могат да демонстрират и способностите си да анализират и разработват дигитални проекти.

Идеята за ежегодно провеждане на състезание по „Безопасност за движение по пътищата“ цели да стимулира учениците чрез съревнование да овладяват правилата, а оттам да повиши тяхната сигурност, когато са извън класната стая или дома си.

Националното състезание „Лаборатория за изкуство“ ще провокира учениците да изявяват своите таланти, „Практични финанси“ ще проверява финансовата грамотност в гимназиалния етап чрез решаване на различни казуси и задачи.

МОН предвижда общинските кръгове на ученическите олимпиади за учебната 2020-2021 година да се провеждат по график от декември до март, областните кръгове –  през февруари и март, а националните – през март, април, май и юни.

Националните състезания ще се провеждат по график от ноември до юни следващата година, а състезанията по професии –през март, април и май.