Учителите трябва да представят портфолио с материали от реализираните часове до средата на юли

Министерството на образованието и науката стартира конкурс за най-добър учебен час в музей. В него може да се включат всички учители в страната, които през тази учебна година са използвали музеите като образователна среда. До средата на юли те трябва да представят портфолио с материали от уроците – снимки, дискове с видеа, рисунки или други индивидуални работи на децата. Участниците ще бъдат оценявани от комисия в МОН, като се предвижда класираните на призовите места да бъдат предложени за наградата „Константин Величков“ за заслуги в образованието.

Музеите пък имат шанса да получат новоучредената награда „Училището в музея, музеят в училището“ на образователната комисия в Народното събрание. Целта на наградата, която ще се връчва всяка година, е да се насърчи практиката културните институции да се превръщат в живи класни стаи, изследователски лаборатории и дискусионни клубове. Номинациите се подават от 1 януари до 30 април от самите културни институции, от училища или учители.

Училищата могат да организират изнесени часове в музеи и галерии в рамките на националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, по която са заложени 500 000 лева. В момента се работи по споразумение за включване и на сценичните изкуства за изнесено обучение.