Възстановяват работата на Съвета за висше образование

МОН и работодателите обединяват усилия и за популяризиране на нуждите на пазара на труда и подобряване на координацията при взимането на стратегически решения в сектора. Това бе обсъдено по време на среща на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков и Асоциацията на организациите на българските работодатели. На сайта на министерството ще се обособи секция, в която регулярно ще се публикуват данни от работодателите за това какви кадри се търсят в различните региони на страната, какво е заплащането и какво образование се изисква за тях.

Възстановяване работата на Съвета по висше образование, в който влизат представители на академичните среди, бизнеса и ангажираните институциите, бе сред обсъдените теми. Към момента дейността му е блокирана като от години не са провеждани заседания.

Представители на работодателските организации посочиха като сериозен проблем липсата на кадри. Те сигнализираха, че няма достатъчен интерес сред кандидат-студентите към нужни за пазара на труда специалности, като например инженерните, въпреки че заплащането в тях е високо. В същото време има по-голямо желание към специалности, при които реализацията е трудна, а заплащането по-ниско. Министър Цоков се ангажира да се работи съвместно за по-добро кариерно ориентиране и консултиране на учениците и техните родители при избор на бъдещи професии. Това е правено вече по проект, но е необходимо да се засили фокусът като ще се разчита на съдействието на бизнеса.

Работодателите бяха представени на срещата от председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев, директора „Програми и проекти“ Росица Стелиянова, Васил Тодоров от Българската търговско-промишлена палата, Данко Калапиш от Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България, Станислав Попдончев и Светлана Дончева от Българската стопанска камара и Веселин Тодоров и Иван Захариев от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).