Материал на „Свободна Европа“ за демографската и мигрантската криза предизвика бурен дебат

В никакъв момент и под никаква форма не е обсъждана промяна в изучаването на стихотворението „Аз съм българче“ от Иван Вазов. Това се посочва в категорична публична позиция на Министерството на образованието и науката. Повод за нея станаха внушения на политици, които през последните дни разпространяват свои твърдения, свързани с творбата и изучаването ѝ в българските училища. Материал на „Свободна Европа“, озаглавен “Демографска криза? Мигрантска криза? До какво води страхът от загуба на идентичност”, предизвика бурни обществени дебати и подпали мрежата. В него, наред с признанието на министъра на икономиката Богдан Богданов, че са ни необходими 100 000 работници от трети страни, четем и следното: “Няма как децата на 100 000 имигранти да се почувстват пълноценна част от българското общество, ако са длъжни да учат „Аз съм българче“, без на образователната система да ѝ хрумва, че и те биха могли да научат българските деца на нещо и да обогатят живота им”. Материалът е по темата за демографската криза и недостига на работна ръка, свързани със застаряването на населението в Европа.

Ето и коментара на МОН по повод коментарите след публикацията:

Стихотворението „Аз съм българче“ се изучава още в първи клас. В одобрената учебна програма на МОН, която е задължителна за всички училища в Република България, е записано, че учениците трябва да могат да рецитират творбата. Внушенията, че са възможни изменения заради чужди граждани, са лишени от смисъл, тъй като в България от години има ученици с друго гражданство, които се обучават в българската образователна система. За тях важат същите правила и в този смисъл те трябва и се научават да рецитират „Аз съм българче“ още в първи клас. Опитът показва, че това не представлява трудност за децата.

Само преди няколко месеца приключи прегледът на учебните програми, в това число в тези за първи клас. Нито в крайните текстове, нито в хода на обсъжданията, са били коментирани каквито и да е промени, свързани със стихотворението „Аз съм българче“. Това е още едно доказателство, че подобни обсъждания не са водени по никакъв начин в никакъв момент в Министерството на образованието и науката.