a62e458a04bb0b90ebb1ab62a164e7ec

Министърът на образованието Меглена Кунева поема управлението на Оперативната програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, а Министерството на образованието дава на прокурор свои служители. Сигналите са за конфликт на интереси и недобросъвестно усвояване на европейски средства.

Установен е конфликт на интереси при преподавателката Мадлен Христова, която е укрила, че преподава на седмокласници, а в същото време е била главен експерт по математика в Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование, където се изготвят изпитните тестове. Проверката е потвърдила сигнала, както и че Христова е била и.д. класен на един VII клас по време на втория срок след напускане на титуляра. Тя е водела свободноизбираема подготовка – школа по математика на учениците от V до VII клас. Сключила е договора си с училището месец преди да уведоми първоначалния си работодател – ЦКОКУО, като изрично е заявила през октомври 2015 г, че ще преподава само на V клас. Проверката е установила и информация за нерегламентирана апробация на изпитни задачи.

Според доклада Христова е подала неверни данни и това е ясно нарушение, още повече, че е подписала етичен кодекс. Докладът заключава, че има наличие на конфликт на интереси и че срещу служителя има основание за започване на дисциплинарно производство. Заради недостатъчния контрол от страна на директора на Центъра, от него също ще бъде потърсена дисциплинарна отговорност.

Докладът ще бъде предаден днес на прокуратурата, за да видим дали няма данни за по-сериозни нарушения и когато говорим за конфликт на интереси, дали той не е извършен с умисъл, коментира министър Кунева. Тя бе категорична, че няма данни действията на експерта да са опорочили по какъвто и да е начин националното външно оценяване, тъй като въпросните ученици са участници в олимпиади по математика и с традиционно изключително високи оценки и постижения по предмета.

Случаят за недобросъвестно разходване на европейски средства касае идентичните проекти на три сдружения на стойност 1,5 милиона лева по програма “Подкрепа за предучилищно образование” на децата в неравностойно положение. Те са създадени непосредствено след обявяването на критериите за кандидатстване и са с едни и същи хора в управителните съвети. Започва дисциплинарна процедура спрямо оценителите от министерството, а одитният доклад е изпратен на прокуратурата. 

Няма да бъдат сключени договори с тези три сдружения. Тече втора проверка за проектите от училищното образование, тъй като и там има сигнал за същите лица.