Спекулациите са вредни и опасни, се казва в позиция на ведомството по повод появилите се коментари на лидера на БСП

Под никаква форма и в никакъв момент не е обсъждано преподаването на български език като чужд или чрез друг език. Спекулациите с това са вредни и опасни, се казва в позиция на Министерството на образованието и науката по повод коментара на лидера на БСП Корнелия Нинова, че се обсъжда българският език да се изучава като чужд, когато не ти е майчин. От ведомството подчертават, че има действащ стандарт за обучението на българския книжовен език, който се спазва стриктно и последователно.

От МОН уточняват още, че са сформирани пет работни групи по приоритетни области за развитие и промени в образованието. В тях е включено широко представителство – синдикални и работодателски организации, университетски преподаватели, външни експерти, служители на институцията и др. Общият брой на участниците в групите е над 200. Основната цел е да се коментират всички предложения и да се обсъдят най-добрите решения преди да се предлагат за обществено обсъждане.

Едната от групите, в която участват 40 експерти, има за задача да предложи мерки за по-добра езикова интеграция, подкрепа на обучението и проверка на нивото на подготовка на учениците по български език. Единствената цел на тази работна група е да се набележат мерки за подобряване на езиковата подкрепа – чрез повече часове, допълнителна квалификация на учителите, иновативни методи на преподаване. Под никаква форма и никъде в поставените задачи не се предвижда промяна на разбирането за българския език или преподаването на българския книжовен език като чужд език в учебния план, уточняват от МОН. Никой от участниците в работните групи не бил упълномощаван да изразява позиция от името на институцията, а да се обсъдят предложения и само при консенсус да бъдат изведени с доклад.

От МОН призовават политиците, предвид приближаващата кампания за местния вот, да не спекулират с подобни теми и да не заблуждават обществото, насаждайки страх и омраза.

В действащия стандарт за обучението на българския книжовен език от близо десетилетие е дефиниран редът само “за обучение на български език като чужд за децата и учениците мигранти и на децата и учениците, търсещи или получили международна закрила”.