Първият випуск, който завърши тази година, показал по-добри резултати на националното външно оценяване

Кои са позитивните страни, какви проблеми са срещнали по пътя си и новите предизвикателства обсъждат на двудневен уъркшоп в Хисар директори и учители от четирите пловдивски училища, които въведоха Монтесори педагогика в начален етап. Преди четири години той бе приложен пилотно в СУ „Св.св. Кирил и Методий“, а впоследствие се присъединиха ОУ „Екзарх Антим I“, СУ „Св. Седмочисленици“ и СУ „Константин Величков“.

Идеята на работната среща е обучените как да интегрират системата на Мария Монтесори педагози, адаптирайки я към учебната програма в начален курс, да сверят часовника. Всеки от тях е изработил множество допълнителни материали към класическите по математика, български език, Човек и природа, които могат да бъдат споделени, за да подпомогнат процеса на обучение на останалите. Четирите училища представят уроци, които ще бъдат споделени в общ диск, за да бъдат ползвани от всички колеги.

„Време е да създадем Монтесори общност на началните учители, която да обменя добри практики, материали, уроци, обмисляме и създаването на сайт, за да може и учители, които работят по стандартната методика също да имат възможност да ползват елементи в своите учебни часове. Има разработени материали, свързани с изучаване на професиите и с цел кариерно ориентиране“, каза директорът на СУ „Св.св. Кирил и Методий“ Таня Николова. Завършилите тази година четвъртокласници, които първи започнали обучение по Монтесори, показали доста по-добри резултати на националното външно оценяване.

Сега на дневен ред е плавният преход от начален в 5 клас за тези деца. Предучилищни педагози по български и английски език, по компютърно моделиране влизали да наблюдават Монтесори уроци, за вникнат в системата от правила, въведени в класа, и начина, по който протича един час. Предстоят и вътрешни квалификации, чиято цел е да подготвят учителите в бъдещата им работа с „Монтесори класна стая – заедно можем повече“. Един от акцентите ще бъде проектно базираното обучение.

Независимо от трудностите, особено при деца и родители, които не са преминали през Монтесори детска градина, началните учители, работещи по системата са категорични, че не биха се върнали към традиционната методика. А ще продължат да работят върху своето усъвършенстване, за да постигнат още по-високи резултати и удовлетворение.