Пионерите от СУ "Св.св. Кирил и Методий", където стартира първата паралелка с първокласници миналата година.

Учителите на СУ „Св.св. Кирил и Методий” разкриват предимствата на този тип педагогика пред родители на кандидат-първокласници

Дни на отворените врати за посетители на иновацията си “Монтесори класна стая – научи ме да се справям сам” обявява СУ “Св. св. Кирил и Методий” на 11 и 12 декември. Методиката бе въведена пилотно от тази учебна година в един първи клас. Училището е първото общинско, което тества този метод и догодина отново ще обяви прием на още една паралелка първокласници.

Проектът осигурява обучения по държавните образователни стандарти, а заедно с това децата овладяват практически умения. Водещ в обучението е индивидуалният подход, като се отчита напредъкът на всяко дете. Учениците се учат чрез работа със сертифицирани Монтесори пособия и разработени от преподавателите материали, с които  лесно овладяват знанията и уменията в първи клас. Те сами поддържат чистотата, мият и бършат прах в клас, а в занималнята пият чай с порцеланови чашки, който приготвят сами в специален кухненски кът. Философията на методиката е детето да опознава света чрез собствен опит, а не да го получава наготово от учителя. За да влязат в крак с този подход, родителите вече са имали една лекция по въведение в Монтесори педагогиката и друга на тема наказания и похвали. Още три пъти до края на учебната година семействата ще се събират, за да им бъдат обяснени спецификите на Монтесори

Всеки родител на бъдещ първокласник или всеки, който се интересува от различни методи на обучение може да стане част от учебния процес на 11 или 12 декември между 8.30 и 11.00 ч. или от 13.30 до 14.30 ч. Посещенията в организираната Монтесори-среда в класната стая както са възможни от 16 до 17 часа. Тогава родителите могат да се запознаят отблизо и с материалите за работа.

На 11 декември от 18.00 ч. учителите ще направят презентация на тема “Предизвикателството да си родител на първокласник и какви са предимствата на Монтесори-педагогиката пред традиционното обучение.

За да не се нарушава учебният процес при голям брой желаещи, в класната стая ще се допускат не повече от четирима посетители за определен период.