Националният конкурс за есе на Философско-историческия факултет на Пловдивския университет – вход за вуза

Национален конкурс за есе за дванадесетокласници организира за пета поредна година катедрата по етнология на Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Моето“ място – там, където съм роден(а) или там, където е добре?” е темата за творческото състезание, в което могат да участват всички зрелостници с интереси в областта на краезнанието, литературата, българския език, историята, етнографията, туризма и културното наследство.

Писмената работа трябва да е в обем до 4 страници и да бъде придружена от декларация за авторство . Есетата ще бъдат оценявани от комисия от преподаватели от Философско-историческия и Филологическия факултети. Авторите на класираните разработки с оценка минимум „Мн. добър 4,50” ще бъдат поканени да ги представят пред комисията в рамките на 15 минути. Крайната оценка се формира от средноаритметичния сбор на оценката от есето и от разговора с журито. Есето трябва да отговаря на следните критерии: оригиналност и атрактивност на съдържанието, лично отношение на автора, аргументираност по темата. До конкурса не се допускат есета, копирани от други източници.

Авторите на първите три есета ще получат награди, а с оценка от националния конкурс всички класирани участници могат да изберат да се запишат в бакалавърските програми „Етнология” или „Социална антропология” в Пловдивския университет, вместо да полагат кандидатстудентски изпит по български език.

При минимум „Отличен 5,50” класираните могат да се запишат в избраната от тях бакалавърска програма в деня на подаване на кандидатстудентски документи.

При „Добър 4” до „Мн. добър 5,25” участниците могат да участват в класирането за специалности „Етнология” или „Социална антропология” .