Община Пловдив кандидатства с проектни предложения, съветниците гласуват утра за дофинансиране на проектите

8 пловдивски училища ще бъдат обновени със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост. Община Пловдив кандидатства с проектни предложения по процедура „Модернизация на образователната среда“, по която допустими обекти са общински детски градини и училища, разделени в четири компонента. Финансиране ще се отпуска за основни ремонти, реконструкция, пристрояване и надстрояване, мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане, но без STEM среда. На утрешната сесия на местния парламент ще бъде гласувано съфинансиране от бюджета на общината по предложение на зам.-кмета по образование и бизнес развитие Стефан Стоянов.

По Компонент 1 – учебни заведения с 301 и повече ученици, максималният размер на финансиране е 4,5 млн. лева с ДДС. Пълна проектна готовност има за СУ „Пейо Яворов“, ОУ „Екзарх Антим I“ и ОУ „Елин Пелин“. Проектна документация във фаза инженеринг е изготвена за СУ „Патриарх Евтимий“, ОУ „Райна Княгиня“ и ОУ „Яне Сандански“.

По Компонент 2 – училища с между 151 и 300 ученици, максималният размер на финансиране е 2,5 млн. лева с ДДС. Пълна проектна готовност има за НУ „Климент Охридски“, а проектна документация във фаза инженеринг е изготвена за ОУ „Тодор Каблешков“.

Максималната продължителност на изпълнение на инвестициите е 35 месеца, но не по-късно от май 2026 година.