Проектните предложения получиха финансиране в размер на 19,5 милиона лева. Други пет са в резервния списък

Община Пловдив спечели 4 проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ по процедура „Модернизация на образователна среда”, финансирана със средства от Националния План за възстановяване и устойчивост. Одобрените за финансиране са НУ „Климент Охридски“, СУ “Пейо Яворов”, ОУ “Екзарх Антим I” и ОУ “Елин Пелин”. Общата стойност на проектните предложения е 19 560 972, 80 лв., от които 15 960 599,60 лв. са безвъзмездни средства от Плана. Общината има подадени още 5 проекта, като всички са поставени в резервния списък за финансиране.

“Добрата работа на екипите на общината, училищата и проектантите ни помогна да привлечем това сериозно финансиране, като техническите проекти са комплексни и предвиждат мащабни интервенции. Надявам се до края на 2024 г. ремонтните дейности да приключат и да имаме четири модерни училищни сгради. Очакваме поне два от резервните проекти също да бъдат финансирани”, коментира зам.-кметът по образование и европейски политики Стефан Стоянов.

По проектите са предвидени мерки за подобряване на енергийната ефективност, разширяване на сградите, ремонтни дейности за цялостна модернизация, осигуряване на достъпност за лица в неравностойно положение, както и закупуване на съвременно оборудване и обзавеждане.

През февруари тази година Община Пловдив подаде 9 проектни предложения по настоящата процедура. Останалите 5 са класирани като резерви, като при наличие на допълнителен финансов ресурс ще могат да бъдат реализирани.

Очакват се резултатите по още 7 подадени проектни предложения с европейско финансиране, насочени към образователна, спортна, социална и административна инфраструктура.