8 преподаватели от Центъра за специална образователна подкрепа разработват нови игри и наръчник за обучители в партньорство с колеги от Англия, Белгия, Турция и Сърбия

Кои педагогически методи и подходи най-добре подпомагат ученето и приобщаването на всяко дете и развиват неговите уникални индивидуални способности. На този въпрос ще отговорят учителите и терапевтите от Центъра за специална образователна подкрепа в Пловдив, който е партньор в проект “Мобилен педагогически асистент за развиване на значими пътища към персонализирано обучение” по програма Еразъм+. Осем педагогически специалисти от центъра – специални педагози, психолог, логопед и терапевти, бяха на първа работна среща с партньорите си от Белгия, Англия, Турция и Сърбия, за да набележат дейностите по проекта.

Под ръководството на Университета Нотингам Трент и в партньорство с Националната асоциация на работещите с хора с увреждания в Пловдив, софтуерни организации от Сърбия и Белгия  ще бъдат разработени 5 иновативни продукти – карта на ефективните педагогически подходи,

5 нови мобилни игри, мобилно педагогическо приложение за измерване на вниманието на учениците и ръководство за използването му, както и наръчник за обучители на учители.

На първата среща в Нотингам обсъдихме как детето ще може да бъде оценено чрез мобилното приложение, отчитайки различни фактори –  поза и движение на тялото, жестове, изражение на лицето, движение на очите, мозъчна активност и телесна температура. Данните ще се събират чрез мобилното устройство, върху което детето играе игра. Въз основа на тях ще се извърши анализ на вниманието и ангажираността му, обясняват пловдивските педагози.Така, използвайки наръчника, учителите ще бъдат подпомогнати да изберат най-надеждните методи и стратегии за работа с конкретното дете.