Д-р Мария Ивановска бе сред финалистите за Балканските медицински награди

Един от най-добрите млади учени у нас – д-р Мария Ивановска, получи наградата за иновации в клиничната имунология. Тя бе сред финалистите на Балканските медицински награди, чиито златни статуетки бяха връчени снощи. Номинациите са в 23 категории и са направени от  здравни организации, специализирани медии и журналисти.

Д-р Ивановска завършва специалност „Медицина“ в Медицински университет – Пловдив, след което защитава докторантура по имунология. Тя е главен асистент в катедрата по Клинична имунология. Автор и съавтор на повече от 40 публикации в български и световни рецензирани списания, включително списания с импакт фактор. Участник в национални и международни изследователски проекти.

Научните интереси на д-р Ивановска са свързани с промените в имунната система в състояние на стрес, психобиотици и имунни дефицити. Работи в областта на първични имунни дефицити, вторичен имунен дефицит, автоимунитет, стрес индуцирани разстройства и промени в имунната система.

Член е на Българската асоциация по клинична имунология, Европейската мрежа за психоневроимунология, Европейската академия по алергология и клинична имунология. Тя е един от съучредителите на Българската асоциация по цитометрия за България. Избрана е за младши посланик на Universal Science Education and Research Network за България през 2019 г. През 2021 година получава престижната награда „Питагор“ на МОН за най- добър млад учен в България.