v11

 

Млади учени, студенти и докторанти по физика ще се включат в четвъртата национална студентска сесия по физика, която се открива утре в Пловдивския университет. Форумът е част от международната програма на събитията, посветени на Международната година на светлината 2015.

По този повод е подредена  изложба с фотографии на студенти от ПУ и с рисунки от Пловдив и областта. Творбите са посветени на физични явления, свързани с видимия спектър на електромагнитното лъчение.Програмата включва  устно и постерно  представяне на доклади, чийто автори или съавтори са студенти и докторанти. Ще се проведе и конкуркът за научен проект  “Еврика” за ученици. Идеята е в неформална среда  младите бъдещи специалисти да представят проекти и научни изследвания, по които работят. Предвижда се изложение на продукти на водещите фирми в България в областта на физиката и инженерните технологии, възобновяемите енергийни източници, електрониката и комуникациите, фотониката и лазерните технологии, полимерните материали.