imgres

Втората национална конференция за млади учени под мотото „Биологичeски науки за по-добро бъдеще“ ще се проведе в Пловдивския университет на 30 и 31 октомври.

Целта на форума е да даде възможност за изява на докторанти и студенти от университети, институти и висши училища, чрез техни разработки и доклади.

Тематичните направления са: „Биоразнообразие, екология и консервационна биология“, „Молекулярна и клетъчна биология“, „Биотехнология и бионанотехнологии“, „Медицинска биология“, „Генетика и селекция“,  „Приложна биология и биоинженерство“ и „Студентска секция“.

Сред основните лектори са акад. проф. Иван Иванов от ИМБ-БАН с доклада си „Как човекът дешифрира своя геном и какво научи от него?“, проф. Петя Цветкова от ИБИР-БАН с темата „Сперматозоидът – мъжкото начало“, чл. кор. Атанас Павлов от УХТ и Институт по микробиология с доклад “Биологично активни вещества от растителни in vitro системи.