Хидравличен и асансьор без машинно помещение са модерните придобивки за работилниците на Професионалната гимназия по битова техника

Най-новите модели асансьорни уредби вече са в работилниците по практика на Професионалната гимназия по битова техника.  Учениците от специалност „Асансьорна техника”, които са общо 85 в училището, получават шанса да се обучават с най-модерното техническо оборудване. С помощта на фирми партньори от бизнеса младите техници вече разполагат с два типа асансьори – хидравличен и без машинно помещение.

Новото оборудване е закупено по проект “Модернизиране на професионалното образование” по Национална програма “Осигуряване на съвременна образователна среда”. Двата нови действащи асансьора, заедно с преносими компютри и компютърни фигурации, са на обща стойност 69 655 лева. IT техниката ще е в помощ на обучението на учениците от специалност „Компютърни мрежи” и „Компютърна техника и технологии”.

Три са професионалните гимназии у нас, които все още пазят специалност „Асансьорна техника”, а приемът в Пловдив не е прекъсван. Целта е осъвременяването и подобряването на материалната база да повиши мотивацията на  учениците за повече знания и умения по избраната професия.

„Теорията върви заедно с практиката, затова трябва да гарантираме отлична професионалната подготовка и оборудване от най-ново поколение. Само така ще повишим интереса на учениците и родителите към специалността. Сътрудничество между образованието и бизнеса – това е формулата за успех”, казва директорът Гергана Георгиева.

По думите й професията има бъдеще, но децата се страхуват, че е изключително отговорна. 60 са асансьорни фирми в Пловдив, които непрекъснато търсят кадри.  Предлагайки стартова заплата от 600-700 лева.