Застаряваща гилдия и липса на желаещи да влязат в клас  – това са резултатите от поръчаното от МОН изследване за реализацията на завършващите педагогически специалности

dscf9476

Младите кадри до 34-годишна възраст в училище чувствително намаляват и днес вече са под 10%. Това сочи поръчано от МОН изследване за проблемите в подготовката и реализацията на обучаващите се в педагогически специалности. То дава представа за реалната ситуация с подготовката и квалификацията на учителите на фона на демографския  проблем – застаряваща гилдия и липса на желаещи да станат учители. Данните сочат, че за периода 2007-2013 година чувствително намалява относителният дял на младите кадри. От 15%  през 2007 година, през 2013-а те са 9,9%. Значително се увеличават кадрите на  55 и повече години – от 16,8% на 29, 3 % .

„В училище спешно трябва да влязат млади учители. Не говорим само млади на възраст, но и специалисти в дадена сфера, които могат да са полезни за образованието”, заяви днес Меглена Кунева по време на лекция в Шуменския университет. Според нея учители могат да станат специалисти с познанията си по дадена специалност – инженери, биолози, химици, информационни технологии. Заложеното 10-процентно увеличение на учителските заплати било началото на по-големите инвестиции в образованието.

Държавният стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, предвижда въвеждаща квалификация за новопостъпилите учители. Към младите ще има прикрепени наставници, които да ги въвеждат в работата и да ги подкрепи при сблъсъка с документацията и училищната среда.

Според новия стандарт за квалификация кариерното развитие няма да е обвързано само с годините учителски стаж. Важни стават и получените кредити, придобитата професионално-квалификационна степен, както и резултатите от атестирането. Предвижда се в подкрепа на социалния статус на учителите да се поемат битовите и транспортни разходи за населени места, където не достигат специалисти. Ще се покриват и разходи за наем, когато населеното място e малко или отдалечено, обяви Кунева.