България е на предпоследно място в Европейския съюз по цифрова грамотност на младежите, сочат данни на Евростат.

У нас 58% от младите хора на възраст между 16 и 24 години могат да се похвалят с основни или над основни цифрови умения. По-зле от нас е Румъния, където този процент е 56. В дъното на класацията заедно с нас са още Италия с 65% и Унгария с 68%.

На “ти” с цифровите технологии са младите хора в Хърватия, където умения за работа с устройствата на бъдещето имат 97% от младите. Високата цифрова грамотност е характерна за Естония, Литва и Холандия над 93%, а също така за нашата южна съседка Гърция – 92%.

Изследването на Евростат показва, че през 2019 г. четирима от петима млади европейци (80%) от 16 до 24 години имат основни или над основни цифрови умения. Това е с 24 процентни пункта по-високо от дела на лицата на възраст от 16 до 74 години (56%).

През последните месеци много младежи бяха принудени да се адаптират към изискванията на онлайн обучението заради пандемията от коронавирус, която затвори училищата и университетите не само у нас. По тази причина цифровата грамотност придобива все по-голямо значение.