Иновативните подходи за работа в мултикултурна среда представи екип от ОУ „Гео Милев” на Регионална конференция на началните учители

Мисловни карти помагат на деца от малцинствата да усвояват българския, а Питагорова таблица ги улеснява да запомнят цифрите. Иновативните подходи за работа в мултикултурна среда бяха представени на Регионална конференция на началните учители от екип на ОУ „Гео Милев”, в което за всички ученици българският не е  майчин език. В търсенето на подходящ и лесно достъпен метод за усвояването му, учителите решили да въведат обучение чрез мисловни карти. Става дума за диаграми, използвани за визуално представяне на новите знания.

„Картите са основани на една централна идея, от която се разклоняват асоциираните с нея категории. Всяка е представена чрез ключова дума или визуални елементи. Главните разклонения имат подразклонения, които също са свързани с ключови думи. Това дава възможност информацията да се визуализира и така децата запомнят повече, а знанията са по-трайни, тъй като се създават асоциации между думи, фигури, цветове и пространственост”, обяснява преподавателят Стоянка Йорданова.

Оказа се, че мисловните карти помагат на учениците да създадат няколко на брой идеи, които да обединят в една голяма или обратното.

За да ги улеснят в часовете по математика пък, педагозите използват Питагорова таблица, която учела децата не само да запомнят числа, а и да мислят. Постоянната употреба на тази таблица давала възможност да запомнят цифрите неволно, без да полагат кой знае какви усилия. Например: числата 4 и 5 се пресичат, с което полученото число е 20.

„Основното предимство при Питагоровата таблица е, че детето може да види цифровите модели от само себе си. А когато някой измисля нещо сам, той го съхранява в паметта си за много по-дълго време.Чрез използваните методи ние целяхме усвояване на учебното съдържание и резултатите не закъсняха. На последното национално външно оценяване по математика нашите ученици в 4. клас нямаха нито един слаб резултат. А по български имахме само три двойки”, обясни директорът Анелия Кирова.